Vrije Basisschool Oogappel in Lo nam vijf jaar geleden een nieuwe vleugel in gebruik. Sindsdien bouwt de school samen met de oudervereniging verder aan de verfraaiing van de omgeving rond de nieuwbouw. Zo beschikt de school al over een prachtige tuin. Een nieuw afdak boven een deel van de speelplaats is de volgende realisatie in de rij. "Investeren in onderwijs is investeren in gebouwen en materialen met als doel een school te creëren die up-to-date is en beantwoordt aan de 21-eeuwse visie op onderwijs", zegt directrice Dorine Feryn. "Maar het is ook investeren in mensen, leerkrachten, ouders en kindere...

Vrije Basisschool Oogappel in Lo nam vijf jaar geleden een nieuwe vleugel in gebruik. Sindsdien bouwt de school samen met de oudervereniging verder aan de verfraaiing van de omgeving rond de nieuwbouw. Zo beschikt de school al over een prachtige tuin. Een nieuw afdak boven een deel van de speelplaats is de volgende realisatie in de rij. "Investeren in onderwijs is investeren in gebouwen en materialen met als doel een school te creëren die up-to-date is en beantwoordt aan de 21-eeuwse visie op onderwijs", zegt directrice Dorine Feryn. "Maar het is ook investeren in mensen, leerkrachten, ouders en kinderen. Als school hebben wij naast de vele andere opdrachten ook de kans en de taak om mensen samen te brengen. Mensen samenbrengen, daar wordt iedereen gelukkig van. Dat zet mensen in beweging."VBS Oogappel heeft een bloeiende oudervereniging, een groep geëngageerde ouders die op geregelde tijdstippen samenkomt om ideeën uit te wisselen en de school door dik en dun steunt. Die bijeenkomsten leveren soms briljante ideeën op. Zo groeide vorig jaar het idee om na de succesvolle Gold en Silver Party van 2014 opnieuw een grootse fuif op touw te zetten om zo een 'broodnodig' afdak te kunnen bouwen aan de nieuwe vleugel. De Pink Party was geboren. Het evenement, met een optreden van onder meer Jetti Palletti, vond plaats op 14 april 2018."De Pink Party bracht meer dan 1.000 mensen samen", blikt Dorine Feryn terug. "En dat voor een stad als Lo met 1.100 inwoners en 135 schoolkinderen. Welke oudervereniging doet het na? De fuif zorgde ervoor dat een enorm budget verzameld werd voor het afdak op school."Maar niet alleen de oudervereniging deed een flinke duit in het zakje. VBS Oogappel diende ook een dossier in bij Cera Coop, een organisatie die investeert in welvaart en welzijn. "Omdat onderwijs een basisrecht is voor iedereen ondersteunen zij ook lokale onderwijsinitiatieven", zegt Dorine Feryn. "We kregen groen licht en konden zo via Cera Coop rekenen op een mooie som van 1.700 euro." Burgemeester Lode Morlion, lid van de regionale adviesraad Veurne-Diksmuide van Cera, was peter van het project. Het totale prijskaartje van het nieuwe afdak bedraagt ruim 15.000 euro. De volledige factuur werd betaald met de bijdragen van Cera Coop en de oudervereniging. "Het leerkrachtenteam en onze schoolkinderen zijn daar heel dankbaar voor."Als blijvende herinnering aan de officiële inhuldiging van het nieuwe afdak, komt aan de gevel van de school een gedenkplaat. Daarop prijkt een foto van alle leerlingen onder het afdak in een roze outfit, verwijzend naar de Pink Party. Na het officiële gedeelte volgde een gezellige receptie met hapjes en drankjes. Meteen werd ook de waterdichtheid van het nieuwe afdak op de proef gesteld, want tijdens de receptie gingen plots de hemelsluizen open en viel de regen met bakken uit de hemel. Maar de genodigden hielden er geen nat pak aan over. Het afdak heeft meteen zijn deugdelijkheid bewezen. (KVCL)