Vrije Basisschool Oogappel in Lo nam vijf jaar geleden een nieuwe vleugel in gebruik. Sindsdien bouwt de school samen met de oudervereniging verder aan de verfraaiing van de omgeving rond de nieuwbouw. Zo beschikt de school al over een prachtige tuin. Een nieuw afdak boven een deel van de speelplaats is de volgende realisatie in de rij. "Investeren in onderwijs is investeren in gebouwen en materialen met als doel een school te creëren die up-to-date is en beantwoordt aan de 21-eeuwse visie op onderwijs", zegt directrice Dorine Feryn. "Maar het is ook investeren in mensen, leerkrachten, ouders en kindere...