De opvolging van Willy Phlypo als directeur van de VMS zorgde de voorbije maanden voor heel wat speculaties. Vrijdag in de vooravond was er witte rook: scholengroep Sint-Michiel maakte Nele Goethals bekend als nieuwe directeur.
...

De opvolging van Willy Phlypo als directeur van de VMS zorgde de voorbije maanden voor heel wat speculaties. Vrijdag in de vooravond was er witte rook: scholengroep Sint-Michiel maakte Nele Goethals bekend als nieuwe directeur.Nele Goethals wordt volgende week op 16 juni 48 jaar en is gehuwd met Ignace Coghe. Ze hebben twee kinderen: Karl (21) en Ines (20). Nele heeft lesgegeven in de VMS. In 2001 was ze leerkracht Wiskunde en Wetenschappen en dit in combinatie met enkele uren in de avondschool van CVO waar ze informatica gaf.Vervolgens trok Nele naar de KU Leuven waar ze meewerkte aan de toetsontwikkeling voor peilingen in welke mate de eindtermen wiskunde werden behaald in het onderwijs. Vervolgens kwam ze terug naar Roeselare en meer bepaald naar VISO, waar ze Technisch Adviseur Wetenschappen en preventieadviseur was. Vervolgens volgden opnieuw uren les in de VMS en dat combineerde Nele met docenturen in de lerarenopleiding in Kortrijk.Ten slotte was ze aan de slag in de 'Guimardstraat' bij de begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daar zorgde ze voor de ondersteuning van de scholen in het katholiek onderwijs. In die hoedanigheid heeft ze ook de VMS al ondersteund en wordt ze er nu de nieuwe directeur-eindverantwoordelijke van."Ik ben terug thuis, dat een de correcte samenvatting", zegt Nele Goethals. "Ik heb me altijd zeer goed gevoeld in de VMS, ik ken er veel personeelsleden en ik heb het altijd ervaren als een zeer warme en betrokken school.""Natuurlijk is het een hele klus om iemand als Willy Phlypo op te volgen, maar ik veronderstel nu ook niet dat Willy de deur zal dichttrekken en de sleutel zal weggooien (lacht). En ik heb er bovendien het allergrootste vertrouwen in dat directeur Luc Vanrobaeys en ik uitstekend zullen samenwerken. We zullen een goede tandem vormen.""Officieel start ik op 1 september, maar het spreekt voor zich dat ik in de vakantie zal inlopen en dat ik de school al mee zal helpen opstarten. Het zal ongetwijfeld een heel warme en enthousiaste overdracht worden. Ik kijk er echt naar uit." Voor het Klein Seminarie wordt eveneens een opvolger gezocht voor directeur Kris Pouseele, maar daar is nog geen witte rook. Kris Pouseele zou al eind 2019 vertrekken, maar er werd toen geen opvolger gevonden. Ook nu is die er nog niet, maar men hoopt tegen eind volgende week een opvolger voor te stellen.