Brugge heeft er een nieuwe bende bij. Schrik niet: het gaat niet om een georganiseerde bende, maar om een klimaatbende. Deze bende bestaat uit negen basisscholen. Het gaat om BGSO Manitoba (Manitobalaan 48), BGSO Jan Fevijn (Daverlostraat 132), BGSO Jan Fevijn afdeling Paalbos (Gemene Weideweg Zuid 121), BGSO Brugge-centrum (Vrijdagmarkt 12), BGSO Brugge-centrum (Spiegelrei 15), SBS De Triangel (Diksmuidse Heerweg 159), Sint...

Brugge heeft er een nieuwe bende bij. Schrik niet: het gaat niet om een georganiseerde bende, maar om een klimaatbende. Deze bende bestaat uit negen basisscholen. Het gaat om BGSO Manitoba (Manitobalaan 48), BGSO Jan Fevijn (Daverlostraat 132), BGSO Jan Fevijn afdeling Paalbos (Gemene Weideweg Zuid 121), BGSO Brugge-centrum (Vrijdagmarkt 12), BGSO Brugge-centrum (Spiegelrei 15), SBS De Triangel (Diksmuidse Heerweg 159), Sint-Lodewijkscollege (Gerard Davidstraat 6), Sint-Lodewijkscollege (Gerard Davidstraat 57) en Sint-Lodewijkscollege PPP (Kardinaal Mercierstraat 56).In het kader van het klimaatcharter verbinden deze scholen zich ertoe om zich de komende twee jaar in te spannen voor een schoner milieu. "Via studiedagen en lezingen, maar ook educatief materiaal en vorming over de energiekoffer en de CO²-calculator wordt het eerste jaar vooral gewerkt rond de professionalisering van de leerkrachten. Op die manier krijgen ze meer zicht op de stand van zaken van het klimaat", zegt schepen van Klimaat Minou Esquenet (CD&V). "Via het verhalend ontwerp 'De Klimaatbende' gaan de leerkrachten in het tweede jaar met de leerlingen aan de slag en voeren ze allerhande opdrachten uit."Ook de stad Brugge neemt een engagement op. Dit gebeurt via helpende handen voor de deelnemende scholen (onder meer bij de nulmeting), logistieke ondersteuning (bijvoorbeeld: het ter beschikking stellen van de nodige materialen om milieugerelateerde evenementen te laten plaatsvinden) en vorming. Het financieel ondersteunen van klimaatlezingen en workshops door externen in de klassen ter voorbereiding van klimaatacties op school maken het plaatje compleet.Of schepen van Klimaat Minou Esquenet niet ontgoocheld is dat slechts negen basisscholen in Die Scone de klimaathandschoen opnemen? "Helemaal niet", reageert Esquenet. "Het is de eerste keer dat we als stad een klimaatcharter ondertekenen en meteen gaan er negen scholen op in. Zij gaan een zwaar engagement aan, want de komende twee jaar zullen ze onder meer leerkrachten vrijstellen om allerlei acties rond het klimaat op het getouw te zetten. Ik ben blij met dit positief signaal."(SVV)