Medio 2013 werd Jan Verbeke aangesteld als directeur van het VTI in Izegem, de school waar hij altijd was blijven lesgeven. In maart 1984 was hij er aan de slag gegaan, maar ondertussen bouwde hij ook 'persbureau Jan Verbeke' uit. Maar hij bleef dus ook enkele uren lesgeven en toen hij directeur werd stopte hij met zijn persbureau. Nu ...

Medio 2013 werd Jan Verbeke aangesteld als directeur van het VTI in Izegem, de school waar hij altijd was blijven lesgeven. In maart 1984 was hij er aan de slag gegaan, maar ondertussen bouwde hij ook 'persbureau Jan Verbeke' uit. Maar hij bleef dus ook enkele uren lesgeven en toen hij directeur werd stopte hij met zijn persbureau. Nu gaat hij dus na zeven schooljaren als directeur van VTI Izegem een nieuwe uitdaging aan.Prizma-voorzitter Jean-Paul Vallays af wat extra uitleg. "In samenspraak met directeur Jan Verbeke van Prizma Campus VTI is beslist om een beroep te doen op de expertise van Jan om de centrale directie te ondersteunen. In het bijzonder zal hij ingezet worden bij de algemene invoering van Count-e, een boekhoudprogramma waar hij in het VTI al de nodige ervaring mee heeft. Bedoeling is dat dit ook in de andere scholen wordt uitgerold. Jan Verbeke zal ook betrokken worden in de voorbereiding van de vele infrastructuurdossiers die in onze scholengroep op stapel staan.""Om een goede continuïteit te waarborgen zijn we op zoek gegaan naar een opvolger voor Jan en is dinsdagavond beslist Myriam Devriendt aan te stellen als directeur van Prizma, Campus VTI vanaf 1 september."Myriam Devriendt werkte, na haar opleiding industrieel ingenieur (optie bouwkunde) eerst twee jaar in de bouwsector en werd dan leerkracht technische vakken in VTI Kortrijk. Sedert 1998 is ze directeur van VTI Kortrijk, intussen Guldensporencollege, Campus Engineering. Ze is ook lid van de directiecommissie secundair onderwijs binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "Jan Verbeke zal samen met het beleidsteam dit schooljaar verder afronden en zorgen voor de overdracht aan Myriam."