De gemeenteraad van Kuurne keurde donderdagavond de toetreding van het Muziekatelier tot het Deeltijds Kunstonderwijs Harelbeke goed. Vandaag maken als de Academie Harelbeke Anders en de Stedelijke Academie Peter Benoit deel uit van die koepel. De samenwerking start volgend schooljaar 2020-2021 met de eerste graad, vanaf 2021-2022 zullen ook de tweede, derde en vierde graad van het Muzieka...

De gemeenteraad van Kuurne keurde donderdagavond de toetreding van het Muziekatelier tot het Deeltijds Kunstonderwijs Harelbeke goed. Vandaag maken als de Academie Harelbeke Anders en de Stedelijke Academie Peter Benoit deel uit van die koepel. De samenwerking start volgend schooljaar 2020-2021 met de eerste graad, vanaf 2021-2022 zullen ook de tweede, derde en vierde graad van het Muziekatelier binnen het DKO georganiseerd worden. Wel moet de Harelbeekse gemeenteraad nog haar goedkeuring verlenen aan de toetreding. "De piste om toe te treden lag al langer op tafel", stelt schepen van Onderwijs Jan Deprez (CD&V). "De toetreding biedt door garanties op kwaliteit en eigenheid van onze Kuurnse muziektalenten. In het Muziekatelier worden we geconfronteerd met een dalend aantal leerlingen. Waar er vroeger nog ruim 320 cursisten waren, zijn er vandaag nog maar 178 leerlingen.""We merken vandaag dat heel wat talent al vrij vroeg de oversteek naar Harelbeke maakt: zo'n 90 Kuurnse leerlingen volgen er al les. Bovendien zijn er ook veel leerlingen die vandaag het gewenste aanbod in Kuurne niet vinden", aldus nog schepen Deprez.De enige voorwaarde om toe te treden tot het DKO is dat de lessen in Kuurne georganiseerd blijven worden. "Het muziekonderwijs moet alle kansen krijgen op een mooie toekomst, al beseffen wij uiteraard dat deze nieuwe stap gepaard gaat met twijfels, onzekerheden en ook wat tegenkanting", zegt schepen Jan Deprez. "Het emotionele aspect neemt in deze vaak de bovenhand. We hebben die bezorgdheden altijd serieus genomen, maar alles wegnemen is helaas niet mogelijk. Het muziekonderwijs verdwijnt voor alle duidelijkheid dus niet uit Kuurne, het wordt gewoon anders georganiseerd."Door te kiezen voor het Deeltijds Kunstonderwijs ligt de kost voor het organiseren van muziekonderwijs in Kuurne lager. Vandaag investeert gemeente Kuurne jaarlijks 60.000 euro in het Muziekatelier, in de toekomst ligt dat bedrag 27.500 euro lager.