?
...

?Uniek is dat de kunstenaar, begeleid door een stuurgroep met extern adviseur Jo Coucke, in gesprek is gegaan met de directie, leerkrachten, leerlingen en met leden van de Ouderraad van de school. Op die manier heeft hij aangevoeld welke verwachtingen in de schoolgemeenschap leefden ten aanzien van het kunstwerk dat aan het schoolgebouw en de schoolsite werd toegevoegd. Het uiteindelijke voorstel van de kunstenaar, dat bewust een praktische bruikbaarheid koppelt aan een uitdrukkelijke artistieke, sculpturale aanwezigheid, is unaniem door de schoolgemeenschap, de stuurgroep en het gemeentebestuur aanvaard.De toren van tien meter hoog is voor leerkrachten, leerlingen en ouders dan ook praktisch bruikbaar. Er is binnen een bank zodat een klasje er zich in kan terugtrekken, beschut tegen de wind. Het is een plaats om te leren, maar ook een stilteplek om zich terug te trekken als daar nood aan is.Het geheel is in baksteen opgetrokken en heeft een primitief archaïsch uitzicht alsof het er al eeuwen staat.??De toegang blijft open en ook bovenaan in de ruimte is er een cirkelvormige opening die niet is afgesloten. Zo valt het licht van boven binnen en heeft men contact met de natuur. Het werk nodigt de gemeenschap van De Pluim uit om creatief om te gaan met deze ontvankelijke ruimte waarin van alles kan gebeuren. ??Het kan een schuilplaats zijn, een atelier voor workshops, een bezinningsplek, een onderzoekslabo, een keuken met een reusachtige schoorsteen... De mogelijkheden zijn eindeloos. (DM)