"Het project heeft een dubbel doel", zegt Lut Hoornaert, een van de begeleidende leerkrachten. "Enerzijds werken we samen om STEAM-lespakketten te maken. STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. Omdat Art dikwijls een ondergeschikte rol krijgt toebedeeld in STEAM-projecten, wilden de leerlingen 'Art' nu de plaats geven die het verdient door in het tweede luik van het project STEM dienstbaar te maken aan de 'A'.
...