Alle leerkrachten en leerlingen in het secundair onderwijs zijn het nieuwe schooljaar gestart achter een mondmasker. Een verplichte veiligheidsmaatregel van de regering. Waar niet meteen werd bij stilgestaan: de dove en slechthorende leerlingen. Voor hen betekent het gebrek aan zichtbaar gelaat een extra beperking. "Zij rekenen op spraakafzien: liplezen, de mimiek en gelaatsuitdrukkingen van leerkrachten waarnemen, om zo te kunnen commun...

Alle leerkrachten en leerlingen in het secundair onderwijs zijn het nieuwe schooljaar gestart achter een mondmasker. Een verplichte veiligheidsmaatregel van de regering. Waar niet meteen werd bij stilgestaan: de dove en slechthorende leerlingen. Voor hen betekent het gebrek aan zichtbaar gelaat een extra beperking. "Zij rekenen op spraakafzien: liplezen, de mimiek en gelaatsuitdrukkingen van leerkrachten waarnemen, om zo te kunnen communiceren", zegt Kathleen Deweerdt, directeur van BuSO Spermalie van vzw De Kade uit Brugge."Eind vorig schooljaar hebben we nog gewerkt met venstermaskers, dat zijn mondmaskers met een doorzichtig stukje. Die waren een goede hulp in de eerste periode, maar ze bleken onvoldoende comfortabel voor langdurig gebruik. Om tegemoet te komen aan de mondmaskerplicht, onderzoekt ons crisisteam wat er nog op de markt is dat een oplossing zou kunnen bieden. We verkennen momenteel twee sporen: een klein volledig doorzichtig mondmasker en een combinatie van een faceshield met een doorzichtig kinkapje. We verwachten dat beide oplossingen voldoende veiligheid bieden en testen nu de draagbaarheid en het communicatiecomfort. We hopen dat we vrij snel een afdoend en veilig antwoord hebben zodat het onderwijs in coronatijden ook voor dove en slechthorende leerlingen toegankelijk is." BuSO Spermalie ondersteunt ook vele dove en slechthorende jongeren die in gewone secundaire scholen les volgen. "Deze leerlingen hebben dezelfde grote communicatieproblemen. Met een gewoon mondmasker kunnen zij niet liplezen en missen zij alle mimiek. We hopen ook daar op een goede oplossing", vult de directeur nog aan.Spermalie geeft ook onderwijs op maat aan blinde leerlingen. Opnieuw: geen evidentie in coronatijd. "Blinde leerlingen kunnen hun vaste trajecten afleggen met de witte stok, maar in bepaalde gevallen is een begeleidende arm onontbeerlijk. Dan is het onmogelijk om de anderhalve meter afstand te bewaren. Voor leerkrachten van doelgroepen waar de afstand onmogelijk kan bewaard worden, is het extra belangrijk om de veiligheidsmaatregelen toe te passen. Leerkrachten dragen een mondmasker en passen zeer strikt de handhygiëne toe", besluit directeur Kathleen Deweerdt.