Vzw Bataljong, een overkoepelende organisatie die het jeugdbeleid in Vlaanderen onder de loupe neemt en adviezen uitbrengt, noemt Denderleeuw en Zwevegem de beste leerlingen van de klas op het vlak van jeugdbeleid. Ze loven vooral de transversale werking van de jeugddienst in Zwevegem. Dit is de werking over alle beleidsdomeinen heen.
...

Vzw Bataljong, een overkoepelende organisatie die het jeugdbeleid in Vlaanderen onder de loupe neemt en adviezen uitbrengt, noemt Denderleeuw en Zwevegem de beste leerlingen van de klas op het vlak van jeugdbeleid. Ze loven vooral de transversale werking van de jeugddienst in Zwevegem. Dit is de werking over alle beleidsdomeinen heen.Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle, wilde wel eens met eigen ogen zien wat Zwevegem zo speciaal maakt. Hij kwam dan ook op werkbezoek om kennis te maken met de diverse diensten die met jeugd te maken hebben.Het was jeugdschepen Isabelle Degezelle (CD&V) die de minister mocht ontvangen. In de raadzaal werd op veilige corona-afstand vergaderd met de minister en de verantwoordelijken van de jeugddienst en jeugdraad. Ook kinderburgemeester Siebe Dollé kwam vertellen wat de kindergemeenteraad al realiseerde.Tijdens deze ontmoeting kaartte schepen Degezelle ook enkele punten aan. "Zo zouden we graag de vergoeding voor de monitoren verhogen. Nu is deze bij wet bepaald en zolang dit niet wijzigt, mogen we de vergoeding niet optrekken. Dit jaar stelde het probleem zich nog scherper omdat heel wat jongeren als monitor aan de slag gingen in de privésector of zelfs bij een publiek private samenwerking (PPS) omdat ze daar een mooiere vergoeding krijgen."Tevens vroeg de schepen enige subsidie voor de bouw van een lokaal voor de vakantiewerking. Dit zou deel uitmaken van de onderwijssite Kappaert waar ook de Kunstacademie en de Klim-op in opgenomen zijn. "Voor het onderwijsgedeelte kunnen we rekenen op subsidies van Agion, maar voor de vakantiewerking is er nog geen subsidie voorzien. De minister had er wel oren naar en beloofde de zaak te bekijken."Voor schepen Degezelle was het bezoek een echte opsteker. "Ik ben uiteraard trots dat we, samen met Denderleeuw, de beste jeugdwerking hebben en dat de minister ons met een bezoek vereerde. Naast een goed beleid is dit ook te danken aan het voortreffelijke werk van onze jeugddienst en de diverse andere diensten waarmee we een laagdrempelige samenwerking hebben."(GJZ)