Het jaarthema op de school was 'Een school met een hart'. In het schooljaar vonden er tal van activiteiten plaats die in het teken van dit thema stonden. De nieuwe start in september, het onthaal van sinterklaas en de school toonde hun hart voor een gezin in Sri Lanka. Om dit alles af te ronden werkten de leerkrachten twee projectweken uit. Alle klassen werkten gedurende twee tot drie weken rond het jaarthema. Deze projectweken werden tenslotte afgesloten met een slotspektakel en dit met samenwerking van het Rode Kruis.

Optreden van Wim Soutaer

De school kon meewerken aan de uitdaging om zoveel mogelijk nieuwe bloeddonoren warm te maken om bloed te gaan geven. Men verzamelde 167 nieuwe bloeddonoren en zo slaagde men in de eerste opdracht. De tweede opdracht was de school rood doen kleuren. Op donderdag 3 mei was het duidelijk dat ook de tweede opdracht geslaagd was. De slothappening vond plaats en de leerlingen zongen uit volle borst het projectlied. Om de muzikaliteit hoog te houden kwam Wim Soutaer optreden en dit op het grote podium op de speelplaats. Er werd gezongen, gelachen en plezier gemaakt. Op vrijdag 4 mei krijgen alle leerlingen de kans om op school te blijven eten. Er worden frietjes voorzien voor alle kinderen. Dat betekent het echte einde van het feestelijke project.

(NS)