Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts, beklemtoonde dat de heropening van de scholen veilig en haalbaar moet kunnen verlopen vanaf 18 mei. Directies kregen een draaiboek toegestuurd waarin stond dat de scholen al op vrijdag 15 mei een dag mogen proefdraaien. In de lagere school Sint-Amandus en de kleuterschool Sint-Lutgardis, beiden ondergebracht in de Karel van Manderstraat in Meulebeke, is men druk bezig met de nodige voorbereidingen.
...

Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts, beklemtoonde dat de heropening van de scholen veilig en haalbaar moet kunnen verlopen vanaf 18 mei. Directies kregen een draaiboek toegestuurd waarin stond dat de scholen al op vrijdag 15 mei een dag mogen proefdraaien. In de lagere school Sint-Amandus en de kleuterschool Sint-Lutgardis, beiden ondergebracht in de Karel van Manderstraat in Meulebeke, is men druk bezig met de nodige voorbereidingen.Coördinerend directeur Bald Vandekerckhove: "Op maandag 18 mei komen alle leerlingen van het eerste en het tweede leerjaar terug, net als de kleuters. In eerste instantie moesten we ervoor zorgen dat er voldoende ruimte was om de leerlingen in groepjes van maximaal 14 kinderen in een 'bubbel' onder te brengen. Hetzelfde geldt voor de kleuters. Nu is het gelukkig wel zo dat er aan ruimte hier geen gebrek is. We kunnen nog steeds beschikken over de lokalen die ooit ingenomen werden door het secundair onderwijs.De leerlingen van het zesde leerjaar blijven in de vesting in de Schutterijstraat, waar zij over voldoende ruimte beschikken. De richtlijnen die we uitgeschreven en bezorgd hebben aan al onze personeelsleden, gelden voor de drie federaties: Ferdinand Verbiest, Poelberg-Ommeland en Driespan Wingene. Daar zijn maar liefst 30 vestingen bij aangesloten. Via videoconferenties blijven we met elkaar overleggen, om desnoods bij te sturen daar waar nodig zou zijn.Onze grote bezorgdheid gaat uit naar het personeel. Klassen worden nu gesplitst en dat impliceert meer leerkrachten, die zich de hele dag over hun 'bubbel' moeten ontfermen. Daarbij moeten we niet vergeten dat de leerlingen van het derde, vierde en vijfde leerjaar niet naar school komen. Ook de preteaching thuis vraagt om een grote voorbereiding en assistentie van de leerkrachten."Directeur lagere school Katty Rosseel vervolgt: "We zullen alternerend starten, wat betekent dat de leerlingen niet allemaal op hetzelfde uur op school aankomen. We houden het nu op twee lesdagen per week. Zo krijgen zes 'bubbels' van het eerste leerjaar les op maandag en donderdag, de anderen op dinsdag en vrijdag. Er zal steeds poorttoezicht zijn om zeker geen externe personen binnen de muren toe te laten tijdens de lesmomenten. Ook op het afstand houden zal er zeker toegezien worden. Wat de hygiëne betreft moeten alle kinderen bij het betreden van de speelplaats hun handen ontsmetten, dit gebeurt eveneens bij het betreden en verlaten van het klaslokaal. Tijdens het middaguur eten de leerlingen hun boterhammetjes in de klas, eveneens na hun handen eerst gereinigd te hebben. Vervolgens is er een ontspanningsmoment buiten, maar de speeltuigen op de speelplaats zijn niet toegankelijk. Na de lessen worden alle banken en stoelen ontsmet en worden de lokalen gedweild."Directeur Veerle Notebaert legt uit hoe het er in de kleuterschool aan toe zal gaan: "Onze kleuters worden nu al op school opgevangen, wat ons al heel wat extra ervaring bijbracht. We kunnen in nood rekenen op de steun van het personeel van de kinderopvang Het Berenhuisje, waarvoor we hen heel dankbaar zijn. Kleuters hebben behoefte aan een knuffel of om eens opgepakt te worden, maar dat kan nu allemaal niet. Toch zullen we er in slagen om in de allerbeste omstandigheden de kleinsten op te vangen en hen te begeleiden zoals het hoort." (LB)