Voor buitenschoolse opvang kunnen gezinnen op vandaag op verschillende locaties terecht. Enerzijds is er de stedelijke naschoolse opvang de Panger in het jeugdcentrum aan de Dudenhofenlaan op woensdag- en vrijdagnamiddag. Anderzijds bieden de verschillende onderwijsinstelling zowel voor- als naschoolse opvang. Dat is zo in de gemeenteschool de Pagaaier, de GO-basisschool de Vierboete en de vrije basisschool Stella Maris. Deze laatste instelling werkt daarvoor samen met het kinderdagverblijf De Marientjes. In cijfers uitgedrukt is er in totaal een aanbod van 70 voorschoolse opvangplaatsen, 150 tussen 16 en 17 uur, 95 tussen 17 en 18 uur en 10 na 18 uur. De groep lagereschoolkinderen en kleuters telt dit schooljaar 717 kinderen. Een niet onbelangrijk cijfer in he...

Voor buitenschoolse opvang kunnen gezinnen op vandaag op verschillende locaties terecht. Enerzijds is er de stedelijke naschoolse opvang de Panger in het jeugdcentrum aan de Dudenhofenlaan op woensdag- en vrijdagnamiddag. Anderzijds bieden de verschillende onderwijsinstelling zowel voor- als naschoolse opvang. Dat is zo in de gemeenteschool de Pagaaier, de GO-basisschool de Vierboete en de vrije basisschool Stella Maris. Deze laatste instelling werkt daarvoor samen met het kinderdagverblijf De Marientjes. In cijfers uitgedrukt is er in totaal een aanbod van 70 voorschoolse opvangplaatsen, 150 tussen 16 en 17 uur, 95 tussen 17 en 18 uur en 10 na 18 uur. De groep lagereschoolkinderen en kleuters telt dit schooljaar 717 kinderen. Een niet onbelangrijk cijfer in het debat rond de kindervang is het aantal kinderen dat opgroeit in een éénoudergezin. In Nieuwpoort bedraagt dit 18 procent en dat is hoger dan het gemiddelde voor de provincie en voor Vlaanderen. "Wij pleiten onvoorwaardelijk voor een centrale buitenschoolse opvang, georganiseerd door het stadsbestuur", zegt Nicolas Vermote (Pro). "Nieuwpoort is van alle buurgemeenten trouwens de enige die zoiets niet aanbiedt. Uit een nota van de stedelijke jeugddienst blijkt dat we momenteel geconfronteerd worden met een allegaartje van uren, kostprijzen, locaties en soorten ondersteuning. Voor velen is het behelpen met de weinige middelen die beschikbaar zijn. Voor veel kinderen blijft het vooral een lange schooldag waarbij er zeker geen afbreuk mag gedaan worden aan de gedrevenheid en de deskundigheid van de medewerkers."Er zijn ook tal van andere redenen die pleiten voor een ruime en volwaardige door de stad georganiseerde kinderopvang, stelt Vermote. "Naast het feit dat heel wat ouders hierom smeken, kan een sociale mix binnen de opvang zorgen voor extra impulsen aan kinderen, zeker aan kwetsbare jongeren. Gezinnen in moeilijkheden zouden veel sneller gedetecteerd en geholpen kunnen worden. Pro kan zich volledig vinden in de stelling dat een structureel georganiseerde buitenschoolse opvang veel meer betekent dat alleen maar opvang voor en na school. Opvang op dezelfde plaats in een vertrouwde omgeving zorgt voor structuur in opvang en structuur voor de kinderen.En laat ons eerlijk zijn: de financiële inbreng van de scholen in het organiseren van opvang is niet niks. De kosten komen van het eigen werkingsbudget en dat lijkt in de toekomst steeds moeilijker haalbaar. Het probleem oplossen door er meer centen tegenaan de gooien, is echt geen oplossing. Het stadsbestuur stelt nu, om de gemoederen te bedaren, een budget van 50.000 euro ter beschikking om scholen zoals de Stella Maris en de Vierboete te ondersteunen. Mocht het bestuur kiezen om de kinderopvang in de Panger te organiseren, dat zou dat welgeteld 67.470 euro kosten, zoals ook in de nota van de jeugddienst staat", zegt Nicolas Vermote. Bevoegd schepen Bert Gunst (CD&V) reageert. "We investeren 50.000 euro in de bestaande initiatieven en hebben daar een heel goede reden voor", zegt de schepen. "Het jeugdcentrum de Panger is op vandaag niet geschikt om er de buitenschoolse kinderopvang te centraliseren. Het gebouw is daarvoor veel te klein en het sanitair is niet aangepast aan de noden van kleine kinderen. Juist daarom investeren we meer in de bestaande opvangmogelijkheden in de scholen en we hopen daarmee dat de openingsuren daardoor kunnen uitgebreid worden. Hoe meer uren en plaatsen de instellingen aanbieden, hoe hoger de subsidie die daar tegenover staat. Een eventuele centralisatie van de naschoolse opvang zal pas duidelijk en concreet bekeken kunnen worden wanneer de nieuwe sporthal met dito jeugdcentrum er komt. Dat moet tegen 2023 klaar zijn", besluit schepen Bert Gunst. (DVL)