"Volgens de meest recente cijfers groeit één op de vijf kinderen op in kansarmoede", start bevoegd schepen Angelique Declercq (SP.A) haar betoog. "Zowel welzijnsorganisaties als scholen worden geconfronteerd met de schrijnende realiteit. Kinderen met een lege brooddoos waren ooit uitzonderingen, nu duiken ze jammer genoeg almaar vaker op."
...