Danny Vandewalle (61) is getrouwd met Sabine Descheemaeker, die eveneens lesgeeft in het eerste leerjaar van de Onze-Lieve-Vrouweschool. Het echtpaar woont in de Klompenmakersstraat. Danny is de trotse pa van Silke, samenwonend met haar vriend Brecht, en Folke. Hij is de fiere daddy van kleinzoon Joppe. In 1979 studeerde Danny af aan de normaalschool in Torhout. Na één jaar in de klas te staan in Sint-Eloois-Winkel en na zijn legerdienst in Soest (Duitsland) vervuld te hebben, kon hij in 1981 aan de slag in de Onze-Lieve-Vrouwschool in de Brigandsstraat.
...

Danny Vandewalle (61) is getrouwd met Sabine Descheemaeker, die eveneens lesgeeft in het eerste leerjaar van de Onze-Lieve-Vrouweschool. Het echtpaar woont in de Klompenmakersstraat. Danny is de trotse pa van Silke, samenwonend met haar vriend Brecht, en Folke. Hij is de fiere daddy van kleinzoon Joppe. In 1979 studeerde Danny af aan de normaalschool in Torhout. Na één jaar in de klas te staan in Sint-Eloois-Winkel en na zijn legerdienst in Soest (Duitsland) vervuld te hebben, kon hij in 1981 aan de slag in de Onze-Lieve-Vrouwschool in de Brigandsstraat.Danny stond als leerkracht twee jaar in het tweede leerjaar. Daarna kreeg hij het eerste leerjaar onder zijn hoede. "Tot mijn laatste schooldag ben ik er gebleven. Elk jaar opnieuw was het voor mij een uitdaging om de leerlingen op hun niveau het lezen, rekenen en schrijven bij te brengen. Het gaf steeds veel voldoening om te zien hoe die kinderen in de loop van het schooljaar evolueerden", zegt meester Danny, die ook stilstond bij de veranderingen die hij in de loop der jaren meemaakte. "Vroeger werd er klassikaal les gegeven, nu is het veel meer gericht op het aanleren van vaardigheden en op het zelfstandig werken. Het gebruik van computers, ipads en digiborden is bij de leerlingen al goed ingeburgerd, zelfs al bij de kleuters. De leerlingen zijn ook veel mondiger geworden. Ze durven voor hun mening uitkomen. Dat is zeker positief als dit op een respectvolle manier gebeurt."Danny gaat een beetje met een dubbel gevoel met pensioen. "De kinderen, de collega's en het lesgeven zelf ga ik zeker missen, maar al die vernieuwingen die op ons afkomen, zijn er soms te veel aan. De schooldeur is voor mij zeker niet definitief op slot. Wanneer ze mijn hulp kunnen gebruiken, ben ik zeker bereid om even bij te springen. Alleen op donderdag ben ik bezet, want dan is het 'Joppe-dag'", glimlacht Danny."Ik ben blij dat ik vele jaren heb kunnen genieten van de goede sfeer die er op onze school heerst. Samen met de collega's hebben we heel veel toffe activiteiten kunnen uitwerken. We mogen trots zijn op wat we elk jaar met de leerlingen bereikten.""Alleen spijtig dat het laatste schooljaar, waarvan ik dacht dat het er eentje zou zijn om van te genieten, totaal anders is verlopen. We verloren immers een fijne collega meester Franky, met wie ik praktisch mijn hele carriére heb mogen samenwerken. Toen dook eveneens het coronavirus op en vielen heel wat activiteiten in het water. Het was op een andere manier lesgeven, maar toch was dat ook weer een nieuwe ervaring.""Nu is het zo ver. Woensdag is mijn laatste werkdag. Wat de leerkrachten voor mij in petto hebben is voor mij een raadsel. Ik laat alles op mij afkomen en zal genieten van de laatste uren. Emotioneel zal het niet gemakkelijk zijn. Vanaf donderdag 1 oktober kan alles op een rustiger manier verlopen. Maar ik zal mij niet vervelen. Ik zal werken in de tuin, enkele huishoudelijke taken overnemen, wat wandelen en fietsen, onze Joppe opvangen en zeker af en toe eens terugkeren naar de Onze-Lieve-Vrouweschool." Tijdens dit interview wist Danny helemaal nog niet hoe zijn laatste schooldag zou verlopen, maar wij wel. Op woensdagmorgen 30 september werd Danny te voet opgehaald aan zijn huis door directeur Bruno Six. Onderweg stonden de collega's in groepjes verspreid over het parcours om aan te sluiten bij de wandeling. Van 8.30 tot 9.30 uur was er een ontbijt met de collega's. Daarna was er EHBA (Eerste Hulp bij Afscheid). Er volgden klasbezoeken in iedere klas van het lager onderwijs.Om 10.05 kon Danny genieten van de Jerusalema-dans met alle leerlingen van het lager op de speelplaats in flashmob-stijl. Aansluitend trakteerde Danny iedereen op een ijsje. Net voor de middag had de overhandiging plaats van een kader en placemats met portretten van alle kinderen, waarna de directeur nog een slotwoord hield. (PADI)