De Onderwijsinspectie zal tijdens schoolbezoeken gerichte adviezen geven over betere ventilatie en verluchting. "Dankzij de voortschrijdende wetenschappelijke en technische inzichten komen we steeds meer te weten over de aanpak van het virus via ventilatie en verluchting", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.
...

De Onderwijsinspectie zal tijdens schoolbezoeken gerichte adviezen geven over betere ventilatie en verluchting. "Dankzij de voortschrijdende wetenschappelijke en technische inzichten komen we steeds meer te weten over de aanpak van het virus via ventilatie en verluchting", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.De draaiboeken die in juni bezorgd zijn aan de scholen besteden reeds veel aandacht aan het belang van ventilatie en verluchting. Wetenschappers leren echter elke dag meer over het virus. De voorbije maanden is er steeds meer wetenschappelijke consensus rond het belang van maximaal ventileren en verluchten. Zo is het nu duidelijk dat het niet volstaat om klaslokalen slechts enkele keren per dag te ventileren of te verluchten.De richtlijnen over ventilatie en verluchting in klaslokalen worden nu dan ook geactualiseerd met heel concrete suggesties en maatregelen. Zo moeten ramen en klasdeuren wijd open. Op zijn minst moet de klasdeur op een kier blijven staan. Klaslokalen worden dus niet meer hermetisch afgesloten als er leerlingen aanwezig zijn. Bovendien wordt een CO2-meter aanbevolen als hulpmiddel om na te gaan of een lokaal voldoende geventileerd is. "We leren steeds meer bij. Eerst was er veel aandacht voor handen wassen en gezonde afstand, vervolgens beseften we het belang van mondmaskers en daarna groeiden de inzichten rond ventileren en verluchten", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "Als de inzichten evolueren, dan moeten wij mee evolueren. Dan nemen we onze verantwoordelijkheid en actualiseren we de draaiboeken." De Onderwijsinspectie zal langsgaan in scholen en ter plaatse ook de ventilatie en verluchting onder de loep nemen. Elk gebouw is immers anders: niet alleen de leeftijd, maar bijvoorbeeld ook de locatie van een school heeft een impact op de ventilatie en verluchting.