De reden voor het feestgedruis, zijn het vieren van de 100 dagen. Die laatste weken van het middelbaar uitbundig werden gevierd in het VTI Sint-Lucas, Sint-Joris en in het Sint-Aloysiuscollege. In de Grenslandscholen, recent tot Futura Vandermeerschplein, ging het zoals elk jaar wat gezapiger aan toe.

Terwijl de ene voor een avonturenparcours kozen (VTI Sint Lucas), deden anderen een stadsspel in Kortrijk (Sint Joris) en in het Sint-Aloysiuscollege bleef alles intern. Die laatste school had ook een speciaal herdenkingsmoment voor de onlangs overleden student Nicolas Rogiers. (WO)