In 1977 wilde een aantal mama's van kinderen die school lopen in Basisschool O. L. V. van Vlaanderen een schoolbibliotheek oprichten. De mama's startten met eigen en opgehaalde boeken in een lokaal dat de school ter beschikking stelde. "De bibliotheek groeide elk jaar, onder meer door giften en door de opbrengst van de jaarlijkse boekenbeurs", vertelt de 68-jarige Rita Van de Velde. Zij is een van de 15 bib-mama's.
...