'Bruggen slaan tussen en over vakken heen', met die oproep wil de Koning Boudewijnstichting vakoverstijgende leerexperimenten ondersteunen die een impact hebben op de onderwijsbenadering van een school. Om de wedstrijd te winnen, moest het experiment één projectweek per trimester overstijgen. Het Lyceum deed mee met hun project 'de leertuin'.

"Om jongeren goesting te geven om bij te leren, gaan we op zoek naar leerbenaderingen die nauw aansluiten bij hun interesses en leefwereld", zegt leercoördinator Griet van Eenhooge. "Dat doen we aan de hand van co-teaching, waarbij er twee leerkrachten voor de klas staan. Daarnaast proberen we waar mogelijk ook samen te werken over de vakken heen. De leerkrachten nemen samen het leerproces van de leerlingen in handen en overstijgen hun vakgebied. Zo maakten de leerlingen kennis met elkaar, tegelijk in het Nederlands en in het Frans. In die vakken komen ongeveer dezelfde leerplandoelen voor dus het is een win-win voor de leerlingen en de leerkrachten. Vanzelfsprekend blijft de traditionele manier van lesgeven ook bij de onderwijsvernieuwing het vertrekpunt."

"In onze school werken we in het eerste jaar voor vier klassen in een leertuin", zegt directeur Hilde Uytterschaut. "Voor bepaalde vakken hebben die klassen een gedeeltelijk flexibel uurrooster. Leerkrachten kunnen op die manier makkelijker vakoverschrijdende projecten organiseren, leerlingcontacten houden of elkaars afwezigheid opvangen."

De leerkrachten zijn enthousiast over de nieuwe werkvorm. "Vakoverstijgend werken heeft ook voor leerkrachten een meerwaarde, want door co-teaching kunnen we onze eigen talenten en kennis maximaal benutten", zegt leerkracht Katrien Hauspie. "De samenwerking met leerkrachten uit andere vakgebieden leidt vaak tot nieuwe inzichten."

(HD)

'Bruggen slaan tussen en over vakken heen', met die oproep wil de Koning Boudewijnstichting vakoverstijgende leerexperimenten ondersteunen die een impact hebben op de onderwijsbenadering van een school. Om de wedstrijd te winnen, moest het experiment één projectweek per trimester overstijgen. Het Lyceum deed mee met hun project 'de leertuin'."Om jongeren goesting te geven om bij te leren, gaan we op zoek naar leerbenaderingen die nauw aansluiten bij hun interesses en leefwereld", zegt leercoördinator Griet van Eenhooge. "Dat doen we aan de hand van co-teaching, waarbij er twee leerkrachten voor de klas staan. Daarnaast proberen we waar mogelijk ook samen te werken over de vakken heen. De leerkrachten nemen samen het leerproces van de leerlingen in handen en overstijgen hun vakgebied. Zo maakten de leerlingen kennis met elkaar, tegelijk in het Nederlands en in het Frans. In die vakken komen ongeveer dezelfde leerplandoelen voor dus het is een win-win voor de leerlingen en de leerkrachten. Vanzelfsprekend blijft de traditionele manier van lesgeven ook bij de onderwijsvernieuwing het vertrekpunt.""In onze school werken we in het eerste jaar voor vier klassen in een leertuin", zegt directeur Hilde Uytterschaut. "Voor bepaalde vakken hebben die klassen een gedeeltelijk flexibel uurrooster. Leerkrachten kunnen op die manier makkelijker vakoverschrijdende projecten organiseren, leerlingcontacten houden of elkaars afwezigheid opvangen."De leerkrachten zijn enthousiast over de nieuwe werkvorm. "Vakoverstijgend werken heeft ook voor leerkrachten een meerwaarde, want door co-teaching kunnen we onze eigen talenten en kennis maximaal benutten", zegt leerkracht Katrien Hauspie. "De samenwerking met leerkrachten uit andere vakgebieden leidt vaak tot nieuwe inzichten." (HD)