"De oudste schoolgebouwen op de site De Kim-De Beuk aan de Sint-Amandusstraat dateren van 1955", verduidelijkt burgemeester Claude Croes (CD&V), die bevoegd is voor onderwijs in het schepencollege. "Ondanks het feit dat de infrastructuur de tand des tijds goed heeft doorstaan, is ze logischerwijs aan een grondige renovatiebeurt toe. De chalets die voor De Kim werden bi...

"De oudste schoolgebouwen op de site De Kim-De Beuk aan de Sint-Amandusstraat dateren van 1955", verduidelijkt burgemeester Claude Croes (CD&V), die bevoegd is voor onderwijs in het schepencollege. "Ondanks het feit dat de infrastructuur de tand des tijds goed heeft doorstaan, is ze logischerwijs aan een grondige renovatiebeurt toe. De chalets die voor De Kim werden bijgeplaatst om het plaatsgebrek op te vangen, voldoen niet meer aan de huidige normen en moeten worden vervangen. Ook de huidige refter en keuken moeten worden gemoderniseerd. De door de gemeente aangekochte woning naast De Kim zal eveneens in dit project gerenoveerd worden.""Het studiebureau Sweco tekende het ontwerp voor de nieuw te bouwen klaslokalen en refter alsook de renovatie en herinrichting van de bestaande klaslokalen en speelplaatsen. Gezien de beperkte ruimte en een operationeel blijvende schoolomgeving, geen makkelijke puzzel. De werken zullen dan ook gefaseerd uitgevoerd worden zodat de werking van de school kan gegarandeerd worden.""In een eerste fase wordt de nieuwe refter gebouwd. Ook de traphal, een nieuwe lift, twee speelplaatsen en de aanpalende woning worden in deze fase aangepakt. In een tweede fase worden de nieuwe klaslokalen en de speelplaats voor De Kim gebouwd op de plaats van de huidige oude conciërgewoning en de parking. In de derde en vierde fase komen de renovatie van de bestaande gebouwen, van respectievelijk De Kim en De Beuk, aan bod.""Voor de eerste twee fases wordt telkens rekening gehouden met een uitvoeringstermijn van één jaar. De twee renovatiefases zullen elk zo'n 10 maanden in beslag nemen. Opgeteld met de voorziene periode voor het archeologisch onderzoek, zal het project een 4-tal jaar duren. De kostprijs voor het project bedraagt 5,9 miljoen euro, exclusief BTW, en wordt voor 70 procent gesubsidieerd door Agion." (DRD)