De kindergemeenteraad is een raad waar kinderen van het vijfde en zesde leerjaar hun mening kunnen geven over het leven in de stad. De kinderen bepalen zelf over welke them...

De kindergemeenteraad is een raad waar kinderen van het vijfde en zesde leerjaar hun mening kunnen geven over het leven in de stad. De kinderen bepalen zelf over welke thema's ze willen discussiëren tijdens de samenkomsten. Om die kindergemeenteraad samen te stellen worden er verkiezingen georganiseerd. Alle kinderen van het vijfde en zesde leerjaar uit alle scholen in Harelbeke kunnen zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Per klas wordt één iemand verkozen. Diegene met de meeste stemmen maakt deel uit van de kindergemeenteraad. Op die manier zal de gemeenteraad bestaan uit kinderen van verschillende scholen. Tijdens de week van 28 september gaat in elke school een team langs met stemhokjes, stembriefjes, een stembus en rode potloden. Kandidaturen kunnen afgegeven worden aan de leerkrachten tegen ten laatste 21 september. (PVH)