De kindergemeenteraad is een raad waar kinderen van het vijfde en zesde leerjaar hun mening kunnen geven over het leven in de stad. De kinderen bepalen zelf over welke them...