Het deeltijds kunstonderwijs van Academie Brugge kampt al langer met een gebrek aan ruimte voor zijn om en bij de 2.000 leerlingen. Daarom sloot Stad Brugge een huurovereenkomst met de eigenaar van de kerk en het klooster van de 'Rode Nonnen', zoals de Redemptoristinnen in Brugge werden genoemd.
...

Het deeltijds kunstonderwijs van Academie Brugge kampt al langer met een gebrek aan ruimte voor zijn om en bij de 2.000 leerlingen. Daarom sloot Stad Brugge een huurovereenkomst met de eigenaar van de kerk en het klooster van de 'Rode Nonnen', zoals de Redemptoristinnen in Brugge werden genoemd.Een deel van het voormalige klooster in de Katelijnestraat wordt sinds enige tijd ingenomen door studentenkamers voor het Europacollege, maar de rest van het bijzonder ruime complex èn de kerk krijgen op die manier straks ook een nieuwe, zinnige invulling."Het geeft bijzonder veel voldoening de academie deze unieke locatie te kunnen aanbieden", aldus schepen van Onderwijs Ann Soete. "Ons stedelijk kunstonderwijs zit in de lift, dus is het voor de vele leerlingen van het grootste belang dat wij blijven investeren in de verdere ontwikkeling van die opleidingen."Voor de academie is de locatie een buitenkans. De site bevindt zich vlak bij de school, aan de overkant van de Katelijnestraat. In de kerk en de aansluitende gelijkvloerse lokalen zal onder meer ruimte beschikbaar zijn voor de afdelingen grafiek, textiel en fotografie. Oorspronkelijk werd nagedacht over de mogelijkheid om de kerk in te richten volgens het 'box-in-box'-principe, waarbij de voormalige gebedsruimte zou opgedeeld worden in aparte werkruimten, maar van dat voornemen is inmiddels afgestapt."Het project biedt ons de kans om een paar verder afgelegen locaties die we momenteel voor de school huren, te verlaten. Aan het gebruik van de voormalige showroom Van Marcke bij de Krakelebrug en een pand langs de Gistelse Steenweg komt op die manier een einde", vertelt schepen Ann Soete."Met de eigenaar, projectontwikkelaar Beke, kwamen wij tot een heldere overeenkomst omtrent de verdeling van de kosten voor het 'schoolklaar' maken van de kloostergebouwen", verduidelijkt schepen van Patrimoniumbeheer Minou Esquinet. De totale kostprijs daarvan wordt geschat op 150.000 euro, exclusief 6 procent btw. Als alles volgens plan verloopt, kan Academie Brugge de lokalen in de zomer van 2021 in gebruik nemen. (PM)