De wedstrijd werd op Vlaams niveau georganiseerd. Dit jaar werd een fragment uit de Georgica van Vergilius voorgelegd. De Georgica van Vergilius is een stuk didactische poëzie over ...