Sinds 2016 is er binnen de politiezone RIHO een lokale integrale veiligheidscel. Burgemeesters en politie werken er samen rond deradicalisering. Midden 2017 werd een consulent aangeworven voor het luik preventie. Sander Vandamme nam die taak op zich en coördineerde het project 'Helden en Schurken' in Vrije Basisschool Gits.
...