Sinds 2016 is er binnen de politiezone RIHO een lokale integrale veiligheidscel. Burgemeesters en politie werken er samen rond deradicalisering. Midden 2017 werd een consulent aangeworven voor het luik preventie. Sander Vandamme nam die taak op zich en coördineerde het project 'Helden en Schurken' in Vrije Basisschool Gits.
...

Sinds 2016 is er binnen de politiezone RIHO een lokale integrale veiligheidscel. Burgemeesters en politie werken er samen rond deradicalisering. Midden 2017 werd een consulent aangeworven voor het luik preventie. Sander Vandamme nam die taak op zich en coördineerde het project 'Helden en Schurken' in Vrije Basisschool Gits."Dit proefproject past binnen het project Tegengeluiden dat gefinancierd wordt door de Vlaamse overheid", vertelt Sander. "Eerst kregen de leerlingen enkele lessen die kaderden rond vooroordelen en stereotypen.""Zo kregen ze een aantal foto's te zien waarbij ze mochten brainstormen wie die persoon zou kunnen zijn. Daarna werd het echte verhaal achter de foto verteld."Uit die les bleek al snel hoe rap iemand beoordeeld wordt op basis van het uiterlijk. Zo vermoedden de leerlingen niet dat achter een foto van een mooie, jonge vrouw eigenlijk een moordenares schuilging. Dat een ruige man vol tatoeages zich elke dag inzet voor daklozen, hadden de kinderen ook niet vermoed. "In de vier lessen die volgden, hadden we het verder over uitsluiten van mensen op basis van huidskleur, gender of beperking. De boodschap dat iedereen gelijk is, wilden we zeker meegeven als tegengewicht tegen extremisme."Na de lessenreeks werden de leerlingen in twee groepen verdeeld om een stripverhaal rond het thema te maken. "Het idee daarvoor komt eigenlijk van een zekere Suleiman Bakhit. In Jordanië zag hij dat kinderen extremisten zagen als een soort superhelden. Als tegengewicht begon hij met het maken van strips waarin hij de kinderen echte superhelden geeft om naar op te kijken", vervolgt Sander Vandamme. Eerst werd een scenario bedacht. Daarna kwamen striptekenaars Constantijn (Conz)Van Cauwenberghe en Jean-Claude Plets langs in de klas om de leerlingen te helpen met het uittekenen. "Onze strip bestaat uit een 30-tal hokjes. Elke leerling mocht dus één of twee tekeningen maken. Daarna werden de tekeningen digitaal ingekleurd en professioneel gedrukt." Beide verhalen Pestklas en Afro werden vorige week voorgesteld aan de leerlingen en hun ouders.Lana De Staebel was een van de leerlingen die meewerkten aan het project: "Vooral het tekenen vond ik leuk. Daarbij werden we geholpen door een echte striptekenaar. Ons verhaal ging over pesten. De boodschap van onze strip is dat je niet mag pesten, dat is echt nergens goed voor", verzekert Lana. Ook juf Tine Verhaeghe is tevreden over het project: "Als school hebben we niks te maken met extremisme maar we hebben wel leerlingen die anders zijn of die van thuis uit heel wat vooroordelen mee krijgen. Om dit thema aan te snijden in de klas, is een geborgen sfeer nodig waarbij leerlingen over hun gevoelens kunnen praten. Dat is hier wel gelukt, vind ik. Het is een heel tof project geworden waarbij de kinderen enorm uitkeken naar het eindresultaat."Burgemeester Rita Demaré woonde de afsluiter bij: "Als burgemeester ben ik trots om te mogen tonen wat in onze gemeente gerealiseerd werd. Ik ben heel blij dat er scholen zijn die tijd vrijmaken om rond dit thema te werken.""Een school is dé plaats om onze maatschappij duurzaam te veranderen, hier zitten immers de inwoners van morgen. Discriminatie, angst en ongerustheid bespreekbaar maken, zorgt ervoor dat we elkaar begrijpen en waarderen. Daarbij jongeren ook aanzetten om na te denken hoe verbinding tot stand kan komen, is een krachtig en gedurfd instrument. Een van de strips ging over een superheld, maar voor mij zijn de superhelden vandaag de leerlingen van het vijfde leerjaar hier", aldus de burgemeester.Het project 'Helden en Schurken' loopt intussen al twee jaar. Volgend schooljaar zal men proberen nog een viertal strips te maken. Dan zal het project 15 klassen bereikt hebben uit Roeselare, Izegem en Hooglede. Uiteindelijk zullen alle stripverhalen gebundeld worden in een verzamelalbum. (EV)