Schepen Axel Weydts (SP.A) plaatste de drie winnende verkeersquizgroepjes en de drie winnende verkeersquizklassen in de kijker. Dit schooljaar namen er 102 groe...