"Eventjes hebben we gevreesd dat de coronacrisis voor vertraging zou zorgen maar het bouwproces is toch vlot gegaan. We zijn blij dat de leerkrachten deze maand nog ruim de tijd hebben om hun klassen te installeren", zegt schepen voor onderwijs Natacha Lejaeghere (Lijst Dedecker). Op vandaag telt de school zo'n 150 leerlingen. Verwacht wordt dat het leerlingenaantal nog zal aangroeien, gezien het nieuwe, moderne gebouw en de vele mogelijkheden die er worden geboden.
...

"Eventjes hebben we gevreesd dat de coronacrisis voor vertraging zou zorgen maar het bouwproces is toch vlot gegaan. We zijn blij dat de leerkrachten deze maand nog ruim de tijd hebben om hun klassen te installeren", zegt schepen voor onderwijs Natacha Lejaeghere (Lijst Dedecker). Op vandaag telt de school zo'n 150 leerlingen. Verwacht wordt dat het leerlingenaantal nog zal aangroeien, gezien het nieuwe, moderne gebouw en de vele mogelijkheden die er worden geboden.Het nieuwe gebouw, dat werd neergepoot op de terreinen van de vroegere school, is eigenlijk veel meer dan enkel de school. De Duinpieper 2.0 biedt ook plaats aan de lokale verenigingen, er is een locatie voorzien voor de buitenschoolse kinderopvang (BKO)en ook Trefpunt Westende vindt er een onderkomen. "Een belangrijk gegeven is dat de BKO perfect onafhankelijk van de school kan functioneren. Er werd een aparte vleugel gebouwd en er is ook een aparte ingang", vertelt onderwijsschepen Natacha Lejaeghere. "We zijn heel tevreden met het nieuwe gebouw. Er zijn immers heel wat mogelijkheden om creatief les te geven. Dankzij de nauwe verbinding tussen de speelplaats en de klassen is er ook meer ruimte voor buitenlessen en ontdekking."Er was in het begin nogal wat tegenkanting tegen de sloop van het vroegere, oude schoolgebouw. Maar uiteindelijk bleek dat het niet meer duurzaam en comfortabel was en daarom werd besloten om het oude gebouw te slopen en een volledig nieuw complex neer te poten. De discussie rond het al dan niet slopen of renoveren van de school doofde uit nadat bekend raakte dat een renovatie van het oude gebouw zo'n 4 miljoen euro zou kosten en dat het dan nog een oud gebouw zou blijven. Patricia Hauweele, al twaalf jaar directeur van De Duinpieper, is opgetogen met de nieuwe school. "De Duinpieper 2.0 zal onze manier van lesgeven fundamenteel positief beïnvloeden. Er is meer ruimte om gedifferentieerde lessen aan te bieden en de lokalen zijn ruimer en uiteraard ook veel comfortabeler. Het is ook positief dat we de kans hebben gekregen om mee te denken over de plannen. Er is voor de school gekozen voor duurzame energietechnieken en een stijlvolle gevelafwerking. Aan groen is er ook geen gebrek. Een troef van deze school is dat ze gelegen is vlak in het centrum van Westende", legt Patricia uit."Het kostenplaatje is uiteraard niet niks, maar van de bijna 5,3 miljoen euro kan gerekend worden op een fikse subsidie van zo'n 70 procent", vervolgt de directeur van deze gemeenteschool. "Op het gelijkvloers zijn er vier lokalen voor de kleuters en peuters. De leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar volgen les op de bovenverdieping. Verder is er ook een keuken en een eetzaal en een ruime turnzaal. Het wordt voor de kinderen zelf ook alvast een hele ommezwaai en verbetering. Het afgelopen jaar ruilden ze immers hun oude school in voor een tijdelijk onderkomen in De Calidris. Trefpunt Westende, dat vanaf september ook zijn vaste stek heeft in het gebouw, zal de mogelijkheid bieden om onder meer de krant te lezen, kopieën te nemen en computers te raadplegen", geeft Patricia Hauweele nog mee.