De Branding is een school voor regulier secundair onderwijs maar richt zich specifiek op leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS). "We zijn eigenlijk een samenwerking tussen het gewoon secundair onderwijs Vesalius Oostende en het buitengewoon secundair onderwijs Ter Zee", vertelt coördinator Bram de Wasch. Elk jaar wordt door de school een projectweek georganiseerd. Dit jaar konden ze voor hun projectweek rekenen op subsidies van de Canon Cultuurcel en het ministerie van onderwijs. ...

De Branding is een school voor regulier secundair onderwijs maar richt zich specifiek op leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS). "We zijn eigenlijk een samenwerking tussen het gewoon secundair onderwijs Vesalius Oostende en het buitengewoon secundair onderwijs Ter Zee", vertelt coördinator Bram de Wasch. Elk jaar wordt door de school een projectweek georganiseerd. Dit jaar konden ze voor hun projectweek rekenen op subsidies van de Canon Cultuurcel en het ministerie van onderwijs. Dankzij die subsidie ontwikkelde de school een beschavingsspel. Dat deden ze in samenwerking met Level21. "Er zijn tekenen dat er andere bewoonbare planeten zijn in onze melkweg. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid onderzocht om Mars te koloniseren. Dat namen we als inspiratiebron", vertelt leerkracht Stefanie Herregat. "Lies van Level21 leverde mij het idee om met de leerlingen een volledig nieuwe beschaving te bouwen. Daarbij werden alle 36 leerlingen van de school verdeeld in zes groepen. Elke groep kreeg zo een nieuwe blanco planeet. Onze leerlingen moesten zo nadenken over wat voor hen belangrijk is in een samenleving. Mochten ze opnieuw kunnen beginnen, hoe zouden zij het aanpakken. De volledige week is verdeeld in 30 workshops waarin ze terugkeren in het verleden. Hoe bouwden mensen 7.000 jaar geleden hun huis, hoe bouwen ze hun huis vandaag en hoe zou dat in de toekomst gebeuren? Vragen als deze komen tijdens de workshops allemaal aan bod." De 14-jarige Brent Taeckev stelde zijn nieuwe planeet M. O. Z. A. voor. Een mooie ondernemende zuivere planeet. "Mijn nieuwe beschaving draait vooral rond vrede op de wereld", legt Brent uit. "Daarnaast wil ik een mooie cultuur en veel bossen. Een nieuwe wereld voor iedereen. Vrede op de wereld is voor mij erg belangrijk. Het is niet goed dat kinderen ingezet worden tijdens oorlogen. Het is ook niet goed dat er oorlogen zijn. We hebben tien wetten opgesteld voor onze nieuwe wereld. Onze belangrijkste wet is dat iedereen gelijk is voor de wet en dat iedereen alles krijgt wat hij of zij nodig heeft om goed te kunnen leven. Er is nog te veel verschil tussen arm en rijk. Op M. O. Z. A. draait het niet om geld maar om iedereen dezelfde levensstandaard te bieden. M. O. Z. A. is eigenlijk een grote stad met veel water en veel natuur. Een beetje vergelijkbaar met de aarde maar dan alleen de goede dingen. We hebben alle slechte dingen waar we dagelijks mee geconfronteerd worden in het nieuws, weggelaten." (JRO)