De Branding is een school voor regulier secundair onderwijs maar richt zich specifiek op leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS). "We zijn eigenlijk een samenwerking tussen het gewoon secundair onderwijs Vesalius Oostende en het buitengewoon secundair onderwijs Ter Zee", vertelt coördinator Bram de Wasch. Elk jaar wordt door de school een projectweek georganiseerd. Dit jaar konden ze voor hun projectweek rekenen op subsidies van de Canon Cultuurcel en het ministerie van onderwijs. ...