"De leerlingen konden hun eerste toneelstuk afsluiten met een staande ovatie", vertelt Steffi Vanthuyne, le...

"De leerlingen konden hun eerste toneelstuk afsluiten met een staande ovatie", vertelt Steffi Vanthuyne, leerkracht Nederlands en geschiedenis. "Het stuk werd opgevoerd door 15 leerlingen van het 3de tot het 6de ASO en TSO. Leerkracht Latijn Thijs Morlion en ikzelf stonden in voor de regie. Pomodoro is een stuk over goden en mensen, kleine kantjes en grote vetes, Blind Date en Temptation Island. Tijdens de repetities en opvoering smeedden de leerlingen onderling een band, die alleen gevoeld wordt door wie er deel van uitmaakt."(TP)