Kinderen die niet naar school kunnen omdat ze langdurig ziek zijn of langdurig kampen met een sociaal-emotionele problematiek, hebben het nog extra moeilijk omdat ze op onderwijsvlak een achterstand oplopen. In onze provincie hebben enkel de Basisschool aan Zee (BAZ) en het SBSO Zeelyceum, beiden in De Haan, een erkenning om buitengewoon onderwijs van het type 5, voor langdurig zieke kinderen, aan te bieden. Daarvoor werken zij al jarenlang samen met het Zeepreventorium.
...