"In september 2014 is leefschool De Dorpsparel opgestart, omdat er nood was aan een schooltje in Schuiferskapelle", vertelt Emmy Vanluchene (37), directeur van de school. Al hoort ze zelf liever de term coördinator. "Het stadsbestuur hoorde signalen dat de vroegere Kapelse school toch wel gemist werd. Door de toenemende vergrijzing van het dorp, was die verdwenen. Intussen werden er in Schuiferkapelle nieuwe wijken gebouwd, met veel jonge gezinnen, waardoor de nood aan een eigen school opnieuw groeide."
...