"In september 2014 is leefschool De Dorpsparel opgestart, omdat er nood was aan een schooltje in Schuiferskapelle", vertelt Emmy Vanluchene (37), directeur van de school. Al hoort ze zelf liever de term coördinator. "Het stadsbestuur hoorde signalen dat de vroegere Kapelse school toch wel gemist werd. Door de toenemende vergrijzing van het dorp, was die verdwenen. Intussen werden er in Schuiferkapelle nieuwe wijken gebouwd, met veel jonge gezinnen, waardoor de nood aan een eigen school opnieuw groeide."
...

"In september 2014 is leefschool De Dorpsparel opgestart, omdat er nood was aan een schooltje in Schuiferskapelle", vertelt Emmy Vanluchene (37), directeur van de school. Al hoort ze zelf liever de term coördinator. "Het stadsbestuur hoorde signalen dat de vroegere Kapelse school toch wel gemist werd. Door de toenemende vergrijzing van het dorp, was die verdwenen. Intussen werden er in Schuiferkapelle nieuwe wijken gebouwd, met veel jonge gezinnen, waardoor de nood aan een eigen school opnieuw groeide.""Het duo Vanessa Truyen, vroegere directeur van De Springplank in Tielt, en Wim Debaets was heel enthousiast om de school uit te bouwen. Dat gebeurde aanvankelijk met veel ondersteuning vanuit De Springplank. Zelf startte ik er als kleuterbegeleidster", gaat Emmy haar verhaal verder. "Ik werkte vroeger op de dienst toerisme en evenementen van Stad Tielt, maar wilde graag de overstap naar het onderwijs maken. Dankzij open afstandsonderwijs aan Vives Tielt kon ik kleuterleidster worden en bij de opstart van De Dorpsparel was ik er dus al bij. In september 2018 nam ik de functie van coördinator over, nadat Vanessa directrice van een schooltje dichter bij huis kon worden."Na vijf jaar De Dorpsparel blijkt de nood aan een schooltje zeker niet ingebeeld. "Integendeel, de school groeit nog elk jaar. We zijn gestart met vijf leerlingen, maar haalden na het eerste schooljaar al de vereiste 16 kinderen. De school groeit mee met die kinderen, die intussen in het derde leerjaar zitten. Volgend jaar starten we een vierde leerjaar op en zo gaan we voort, tot en met het zesde. Dat is trouwens altijd de bedoeling geweest. Toen de school startte, zijn er vier leerkrachten gerekruteerd: twee kleuterleidsters en twee leerkrachten basisonderwijs. We waren dus klaar voor die groei.""We trekken ook leerlingen van buiten Schuiferskapelle aan, omdat we ervoor gekozen hebben om een leefschool te zijn. Dat is een visie die groeit in het onderwijs en waar veel ouders toch een meerwaarde in zien. We werken met onze kinderen ervaringsgericht. Dat betekent dat zij bepalen wat ze willen leren en aan die projecten hangen we dan alle leerplandoelstellingen vast. Daarnaast hebben we een erg warme school, met een huiselijk gevoel. De overgang van de crèche naar onze school is dan ook niet zo groot. Ook voor kinderen die het moeilijk hebben om zich thuis te voelen in een grote school in de stad kan onze school een oplossing bieden.""Onze methode werkt ook met graadsklassen, de zogenaamde leefgroepen. Hoe groot de school misschien ooit zal worden, dat systeem zullen we nooit loslaten. Het betekent immers dat kinderen eens de jongste én eens de oudste in hun leefgroep zijn. Dat is goed voor hun ontwikkeling. Het geeft aan de begeleiders ook de kans om extra te differentiëren en echt op maat van de kinderen te werken. Soms stroomt er een kindje met een beperking binnen. Voor zover het haalbaar is voor de klasgroep en het klasteam ontvangen we die kinderen met open armen. Dat deden we trouwens al vóór het M-decreet. Homogene klasgroepen, dat bestaat niet meer. We zetten ook in op yoga, relaxatie en rustmomentjes met de leerlingen."Na vijf jaar is de school een vaste waarde geworden in Schuiferskapelle. "Vanaf dag één hebben we ervoor gekozen om aanwezig te zijn bij de Kapelse evenementen. We konden daardoor een goede band met de verenigingen opbouwen. Uiteraard kruipt er veel tijd in die vele evenementen, zoals de avondmarkt en kerstmarkt. Maar we zien het als een investering, omdat het ervoor zorgt dat we echt deel zijn gaan uitmaken van het dorpsleven. We willen graag de lijm zijn die het dorp verbindt. Vijf jaar geleden kwam het grootste deel van het team van buiten Schuiferskapelle, maar we zijn meteen omarmd. Schuiferskapelle moet toch wel het warmste dorp van Vlaanderen zijn."Momenteel staat de school nog voor één grote uitdaging. "We moeten het niet onder stoelen of banken steken: Club 77 is te klein aan het worden voor onze school. Op de speelplaats hebben we nu containers staan voor onze lagere school, maar we zijn eigenlijk op zoek naar een nieuwe locatie. Daarom ook een warme oproep naar iedereen in Schuiferskapelle: weet je ergens een oud gebouw, zoals een boerderij, of een mooi stuk grond liggen? Laat het ons dan even weten. Renovatie of nieuwbouw, we houden alle mogelijkheden open. We zoeken vooral een ruimte met veel groen met plaats voor onze vijf leefgroepen, een sportzaal, een refter, leraarskamer, onthaal en bureaus. We geven regelmatig buiten les, dus een groene speelplaats is een must. Intussen doen we voort met de ruimte die we hebben, maar we hopen graag snel een goede locatie te vinden. Want die hebben we tot op vandaag nog niet kunnen ontdekken. De scholengemeenschap en stad Tielt zijn mee aan het zoeken, maar we vragen ook de hulp van alle ouders, grootouders en andere Kapellenaars", rondt directeur Emmy Vanluchene af. (Lien Depauw)