Begin juli kreeg de gemeente vanuit het departement mobiliteit van de Vlaamse overheid een oproep om maatregelen te nemen om wandelen en fietsen in coronatijden verder te stimuleren. Hiervoor konden gemeenten tot halfweg juli een subsidie aanvragen. Deze subsidie bedroeg maxima...

Begin juli kreeg de gemeente vanuit het departement mobiliteit van de Vlaamse overheid een oproep om maatregelen te nemen om wandelen en fietsen in coronatijden verder te stimuleren. Hiervoor konden gemeenten tot halfweg juli een subsidie aanvragen. Deze subsidie bedroeg maximaal de helft van de kosten voor wegmarkeringen, verkeersborden, wegmeubilair en plaatsingskosten, met een maximum van 7.000 euro. "Omdat wij Zwevegem verder willen promoten als een fietsvriendelijke gemeente, met extra aandacht voor de fietsveiligheid, vonden wij het een goed idee om bijkomende signalisatie aan te brengen ter hoogte van de oversteekpunten langs het Guldenspoorfietspad in Zwevegem en aan de Trimaarzate in Sint-Denijs. Beide fietspaden worden zeer intens gebruikt. Met de start van het nieuwe schooljaar fietsen er vooral veel schoolgaande kinderen", vertelt schepen Marc Desloovere (SAMEN!). Volgens de schepen draagt de plaatsing, naast het verhogen van de veiligheid voor fietsers, ook bij tot klimaatvriendelijke maatregelen en past dit volledig binnen het klimaatplan Zwevegem.Per oversteekplaats werden twee ledborden geplaatst die de automobilist attent moeten maken op het fietsverkeer. "De borden werken met zonnepanelen en lichten op wanneer een wagen het kruispunt nadert. In totaal gaat het over 18 ledborden met een totale kostprijs van 51.727,50 euro", besluit Desloovere. (GJZ)