De Vlieger kampt al hele tijd met een capaciteitsproblematiek. Om die problematiek op te lossen, zijn er grondige uitbreidingswerken gepland. Daarnaast wordt er ook een buitenschoolse kinderopvang voorzien. De werken hiervoor starten normaal begin november 2014 en zullen twe...