Vandaag start vzw Kinderboerderij met een ontbijt op de boerderij voor wie hiervoor ingeschreven is. Vanaf 9 uur begint de kinderrommelmarkt. Grime, een springkasteel, kinderanimatie en een visspel staan in de namiddag op de planning. Om 16 uur kunnen kinderen deelnemen aan een stokpaardjeswandeling, dit met een eigen stokpaardje of een geleend stokpaardje van de boerderij. Vanaf 16.30 uur zijn er frietjes te verkrijgen.
...

Vandaag start vzw Kinderboerderij met een ontbijt op de boerderij voor wie hiervoor ingeschreven is. Vanaf 9 uur begint de kinderrommelmarkt. Grime, een springkasteel, kinderanimatie en een visspel staan in de namiddag op de planning. Om 16 uur kunnen kinderen deelnemen aan een stokpaardjeswandeling, dit met een eigen stokpaardje of een geleend stokpaardje van de boerderij. Vanaf 16.30 uur zijn er frietjes te verkrijgen.De verhuis van de kinderboerderij is ondertussen al enkele weken volop bezig. We polsten eens bij Marc Dusselier (68), voorzitter van de vzw Kinderboerderij en eerste animator, naar de geschiedenis van de kinderboerderij, die de eerste was in België. De gemeente Marke kocht in 1973 de boerderij in de Moteweg, die dateert van 1654. In 1974 werd ze gerenoveerd, er woonde toen nog een boer. "Het gebouw is geklasseerd, dus konden we nooit zomaar werken uitvoeren en waren we altijd wel beperkt", stelt Marc. Het gemeentebestuur ging kijken naar kinderboerderijen in Delft en Rotterdam. Dit waren eerder kijkboerderijen en in Marke wou men een doe-boerderij maken. Er werd een jaar proefgedraaid met schoolwerktuinen. "Leerlingen van het derde en vierde leerjaar van de scholen in Marke en van MPI Pottelberg hadden toen elk een tuintje waarin ze kwamen werken. We hadden er 246 het eerste jaar."In februari 1976 werd Marc aangesteld als animator. "Ik werkte 10 uur in de kinderboerderij terwijl ik leerkracht was in het buitengewoon onderwijs in de Bruyningstraat." Marc had als regent, secretaris van De Volkstuin en van het Groencomité het ideale profiel. "Het profiel van iemand uit het onderwijs werd bij mijn opvolgers nog altijd sterk aangehouden: wijlen Luc Ovaere en Peter Louagie kwamen ook uit het onderwijs. De huidige coördinator Jan Debruyne is maatschappelijk werker." In de kinderboerderij begon men met boerderijactiviteiten en programma's waar scholen konden inschrijven. Er was eerst een kennismaking, er werden stallen uitgemest en er werd gevoederd en brood gebakken. De schoolwerktuinen bleven 16 jaar bestaan. De kinderen moesten vooral actief zijn op de boerderij.De kinderboerderij werd met en door de Markenaren opgebouwd. In 1980 werd ook nog de Verblijfshoeve geopend na twee jaar renoveren. Ook de hoevefeesten waren groots. "In 1981 is Koningin Fabiola hier zelfs geweest." Marc bleef er 10 uur per week werken tot rond 1984, wanneer een decreet besliste dat er geen cumuls meer toegelaten werden in het onderwijs. Marc was al veranderd van school en werd later directeur in het Sterrebos in Rumbeke. In 2006 richtte hij in Moorslede mee een school op voor begaafde en hoogbegaafde autistische kinderen. Hij werd er ook directeur. In 1984 werd Marc opgevolgd maar bleef hij betrokken. Hij was voorzitter van de vriendenkring en lid van de raad van bestuur. In 2008 nam hij het voorzitterschap van de volledige vzw over van Emmanuel De Bethune. Ondertussen evolueerde de kinderboerderij verder. Er konden mensen in dienst genomen worden door verschillende soorten tewerkstellingsprojecten. Tijdens de grote vakantie zal er vakantiewerking zijn in de Moteweg en op Hoeve te Coucx. "Het brood bakken zal bijvoorbeeld nog in de Moteweg gebeuren." Vanaf september gaan groepen naar Hoeve te Coucx. De site in de Moteweg zal pas volledig verlaten worden op 1 januari 2020. De volkstuintjes in de Moteweg blijven onder de voogdij van de stad. "De 23 tuinders kunnen dus blijven." De nieuwe locatie in Hoeve te Coucx zal coördinator Jan De Bruyne beheren. "Iedereen zal er zijn gading vinden, zoals Natuurpunt en de jongerenwerking die er voordien al bezig waren." De deuren in de Cannaertstraat openen op dinsdag 2 juli om 14 uur. Iedereen is er welkom.(Els Deleu)