KSA Meeuwennest werd geboren in 1929. Karel Dubois richtte de jeugdbeweging op. De priester-leraar en kanunnik stamde uit de Franssprekende burgerij van Oostende. Hij gaf les in het Oostendse Onze-Lieve-Vrouwecollege. In 1928 werd hij aangesteld om voor de Katholieke Actie (KA) nieuwe, zuiver kerkelijk-strijdende kernen op te richten in de colleges. Zo ontstond de Katholieke Studentenactie (KSA). Aanvankelijk probeerde hij de KSA zuiver kerkelijk te houden, maar met behoud van de Vlaamse geest. In de loop van de jaren 30 ging Karel Dubois 'kerkelijk' zo ruim interpreteren dat vrijwel alles tot dat domein behoorde. Hij probeerde zo lang mogelijk de zuivere Katholieke Actie-geest van de jeugdbeweging te bewaren, maar stemde wel in met de uitbouw van het jeugdbewegingsleven. Anno 2019 is van dat katholieke nog amper sprake.

In het jaar 1951 trok een delegatie van KSA Meeuwennest op trektocht naar Nederland. © repro JRO

"In 1928 werd de KSA opgericht en wij waren een van de eerste KSA-afdelingen die het levenslicht zagen in 1929", vertelt Tuur Foucquet (20), leidinggevende bij KSA Meeuwennest. "Aanvankelijk stond alles nog in het teken van de Katholieke Actie. Pas na de Tweede Wereldoorlog ontpopte de KSA zich tot een jeugdbeweging die op kamp ging en elke week activiteiten organiseerde. Er zijn afdelingen die een zondagwerking hebben, maar bij ons vonden de activiteiten altijd al op zaterdag plaats. De KSA-afdelingen hebben ook bijna nooit dezelfde werking. KSA Oostende heeft bijvoorbeeld een totaal andere werking dan KSA Brugge."

De werking van elke lokale afdeling is totaal verschillend - leider Tuur Foucquet

In het begin was er alleen een jongenswerking, maar 30 jaar geleden kwam daar een meisjeswerking bij. "Wij komen elke zaterdag samen. Onze activiteiten worden apart voor meisjes en jongens georganiseerd maar hoe ouder de groepen zijn, hoe meer de jongens en meisjes samen komen. Bij de oudste groepen gaan de jongens en meisjes altijd samen op buitenlandse kamp", pikt Bondsverantwoordelijke Febe Parmentier in.

Kamp als hoogtepunt

Elk jaar organiseert KSA Meeuwennest een viertal grote evenementen. "Elk jaar is er onze startdag die het nieuwe KSA-seizoen in te luidt. Daarnaast hebben we onze kaas- en wijnavond, waar we de leiding voorstellen. Er is ook altijd een financiële actie en er zijn de diashows over de kampen", legt Febe uit.

KSA Meeuwennest op zeedag naar De Haan in 1971. © repro JRO

En naar die kampen kijken ze altijd uit. "De oudere groepen gaan op tentenkamp, meestal in Wallonië. De jonge groepen trekken dan weer naar Limburg of zelfs gewoon naar Ieper. De jongsten zijn zes dagen van huis weg en de oudsten maken er een elfdaagse van."

KSA Meeuwennest telt momenteel een 200-tal leden en 40 leiders.

(JRO)

KSA Meeuwennest werd geboren in 1929. Karel Dubois richtte de jeugdbeweging op. De priester-leraar en kanunnik stamde uit de Franssprekende burgerij van Oostende. Hij gaf les in het Oostendse Onze-Lieve-Vrouwecollege. In 1928 werd hij aangesteld om voor de Katholieke Actie (KA) nieuwe, zuiver kerkelijk-strijdende kernen op te richten in de colleges. Zo ontstond de Katholieke Studentenactie (KSA). Aanvankelijk probeerde hij de KSA zuiver kerkelijk te houden, maar met behoud van de Vlaamse geest. In de loop van de jaren 30 ging Karel Dubois 'kerkelijk' zo ruim interpreteren dat vrijwel alles tot dat domein behoorde. Hij probeerde zo lang mogelijk de zuivere Katholieke Actie-geest van de jeugdbeweging te bewaren, maar stemde wel in met de uitbouw van het jeugdbewegingsleven. Anno 2019 is van dat katholieke nog amper sprake."In 1928 werd de KSA opgericht en wij waren een van de eerste KSA-afdelingen die het levenslicht zagen in 1929", vertelt Tuur Foucquet (20), leidinggevende bij KSA Meeuwennest. "Aanvankelijk stond alles nog in het teken van de Katholieke Actie. Pas na de Tweede Wereldoorlog ontpopte de KSA zich tot een jeugdbeweging die op kamp ging en elke week activiteiten organiseerde. Er zijn afdelingen die een zondagwerking hebben, maar bij ons vonden de activiteiten altijd al op zaterdag plaats. De KSA-afdelingen hebben ook bijna nooit dezelfde werking. KSA Oostende heeft bijvoorbeeld een totaal andere werking dan KSA Brugge." In het begin was er alleen een jongenswerking, maar 30 jaar geleden kwam daar een meisjeswerking bij. "Wij komen elke zaterdag samen. Onze activiteiten worden apart voor meisjes en jongens georganiseerd maar hoe ouder de groepen zijn, hoe meer de jongens en meisjes samen komen. Bij de oudste groepen gaan de jongens en meisjes altijd samen op buitenlandse kamp", pikt Bondsverantwoordelijke Febe Parmentier in. Elk jaar organiseert KSA Meeuwennest een viertal grote evenementen. "Elk jaar is er onze startdag die het nieuwe KSA-seizoen in te luidt. Daarnaast hebben we onze kaas- en wijnavond, waar we de leiding voorstellen. Er is ook altijd een financiële actie en er zijn de diashows over de kampen", legt Febe uit. En naar die kampen kijken ze altijd uit. "De oudere groepen gaan op tentenkamp, meestal in Wallonië. De jonge groepen trekken dan weer naar Limburg of zelfs gewoon naar Ieper. De jongsten zijn zes dagen van huis weg en de oudsten maken er een elfdaagse van."KSA Meeuwennest telt momenteel een 200-tal leden en 40 leiders.(JRO)