Formaat, de organisatie van jeugdhuizen in Vlaanderen, organiseert op 24 november de Dag van de Jeugdhuizen, waarop ze tonen aan gemeente en bestuur wat jeugdhuizen zijn en kunnen. Enkel in Lauwe vind je nog jeugdhuis 't Schipke, sinds Den Over vier jaar geleden de deuren sloot, heeft Menen geen jeugdhuis meer. Daar kan binnenkort wel verandering in komen.
...

Formaat, de organisatie van jeugdhuizen in Vlaanderen, organiseert op 24 november de Dag van de Jeugdhuizen, waarop ze tonen aan gemeente en bestuur wat jeugdhuizen zijn en kunnen. Enkel in Lauwe vind je nog jeugdhuis 't Schipke, sinds Den Over vier jaar geleden de deuren sloot, heeft Menen geen jeugdhuis meer. Daar kan binnenkort wel verandering in komen.In een memorandum dat jeugdraad De Klinke schreef in aanloop naar de verkiezingen, sommen ze op wat volgens hen van prioritair belang is voor de jongeren in Menen. Het behoud van de jeugdopbouwwerker en meer geld voor de jeugdlokalen kwamen volgens hen op de eerste plaats. Daarnaast stelde de jeugdraad vast dat heel wat jongeren een plek missen waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Niet toevallig namen meerdere partijen dit op in hun programma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zowel jongeren als het beleid lijken dus vragende partij.An-Sofie Vandamme van de jeugddienst is dan ook voorzichtig positief als we haar polsen naar de oprichting van een nieuw jeugdhuis in Menen. "Maar wanneer of hoe het er zal uitzien - als het er ooit komt - dat is koffiedik kijken.""Wat we met de stad en de jeugddienst helemaal niet willen doen, is een kant-en-klaar jeugdhuis neerpoten, het moet van onderuit groeien. In het verleden zijn er een aantal pogingen geweest maar die waren eerder top-down. Nu zijn de jongeren aan zet."Een eerste aanzet is alvast hoopvol. Tijdens de algemene vergadering van de jeugdraad op 28 oktober waren er onder de twintigtal aanwezigen ook een drietal 16-17 jarigen. Aan hen werd gevraagd of ze bereid waren zich te engageren in een toekomstige ontmoetingsplaats voor de Meense jeugd. "Zij hebben dat besproken met vrienden en nog diezelfde avond kregen we bericht van een 15 tot 20 jongeren vanuit diverse hoeken dat ze bereid waren om zich te engageren. Dat is een heel grote stap", beklemtoont An-Sofie. "Met dat gezelschap 16- en 17-jarigen hebben we een Facebookgroep opgericht en afgesproken dat we op vrijdag 23 november bekijken hoe het verder kan." Wat moeten we ons daar bij voorstellen? "Dat hangt af van het engagement van de jongeren", antwoordt An-Sofie Vandamme. "Beperkt zich dat tot twee avonden per maand, dan is dat ook goed. Het is alvast weer een volgende stap richting jeugdhuis, of spreken we eerder in een bredere term: jeugdontmoetingscentrum. Het is niet de bedoeling dat de kern van de huidige jeugdraad voor café gaat spelen of het initiatief gaat dragen.""Optimaal zou zijn mochten de jongeren beschikken over een eigen pand maar als dat op de particuliere markt moet worden gehuurd, gaat daar een financiële druk mee gepaard die we net willen vermijden." "We zoeken eventueel een minieme, laagdrempelige start in een bestaande installatie, een ontmoetingsplaats waar we kunnen starten met een caféwerking en randactiviteiten. Laat ons eerst zien hoe het loopt vrijdag en de volgende maanden en dan kunnen we dromen. Maar ik ben alvast hoopvol, een belangrijke eerste stap is gezet." Voor de Dag van de Jeugdhuizen moeten we dus toch terug richting Lauwe kijken. Op zondag 25 november staat het aperitief in het teken van de oud-schippers/oud-medewerkers. Zij worden uitgenodigd in de vertrouwde omgeving en kunnen er herinneringen ophalen.