Met een 1.600 dolenthousiaste studenten is Cantina Cubana al lang geen klein feestje meer. "Dat aantal ligt een beetje in dezelfde lijn als vorig jaar", weet praeses Lennert Deriemaecker (24). "We merken wel dat er steeds meer interesse komt van studenten van andere hogescholen en universiteiten. We proberen dan el...