Stad Kortrijk keek hoe te werk te gaan om meer schoolspeelplaatsen te vergroenen. "Er was minder interesse vanuit directies maar dankzij ouderraden konden mensen overtuigd worden van het nut van groene speelplaatsen", stelt schepen van Kinderen en Jongeren en van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). "We wilden ook te weten komen wat de drempels zijn om een groene speelplaats te realiseren. Daar blijkt dat alles onderhouden toch voor een grote drempel zorgt." De stad wil scholen financieel ondersteunen bij het vergroenen en ontharden van hun speelpl...

Stad Kortrijk keek hoe te werk te gaan om meer schoolspeelplaatsen te vergroenen. "Er was minder interesse vanuit directies maar dankzij ouderraden konden mensen overtuigd worden van het nut van groene speelplaatsen", stelt schepen van Kinderen en Jongeren en van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). "We wilden ook te weten komen wat de drempels zijn om een groene speelplaats te realiseren. Daar blijkt dat alles onderhouden toch voor een grote drempel zorgt." De stad wil scholen financieel ondersteunen bij het vergroenen en ontharden van hun speelplaats. Bij het openstellen van de schoolspeelplaats springt de stad bij in het beheer en het onderhoud van de infrastructuur. "We stellen het nieuwe reglement maandag voor op de gemeenteraad en hopen dit goedgekeurd te krijgen."In 2018 werd een proeftraject opgestart na een oproep naar scholen die interesse hadden om de speelplaats te vergroenen. "Er werd toen al een budget van 15.000 euro ter beschikking gesteld", aldus Kelly Detavernier (N-VA), schepen van Onderwijs. Maar liefst 12 scholen stelden zich kandidaat en 8 scholen kregen effectief een budget. Om het nieuwe reglement vorm te geven gebruikten we de resultaten van dit proefproject. Het zijn buurtschool V-TEX, Sint-Theresia, 't Vier, Athena campus Pottelberg, Athena campus Heule, Athena Campus Drie Hofsteden, Sint-Amandsbasisschool zuid in de Krysantenlaan en vbs Bellegem.De principes die gehanteerd worden zijn het vergroenen en het openstellen van die groene speelplaatsen. "We stimuleren de ontharding in functie van het realiseren van de klimaatdoelstellingen en zetten in op ontharden", vertelt Bert Herrewyn. "Een groene omgeving is ook meer biodivers en zorgt voor meer voedsel voor insecten en bijen, die op hun beurt zorgen voor bevruchting van gewassen. Door groene speelplaatsen wordt de natuurbeleving en de speelwaarde verhoogd. Het aantal prikkels stijgt en het fysiek spel wordt meer gestimuleerd." Kortrijk wil ook een statement maken door groene speelplaatsen meer open te stellen voor de buurt. Zo kunnen we meteen ook de nood aan speelplaatsen in buurten oplossen. Ze verhogen dus ook de levenskwaliteit van de buurt en aan de andere kant verhoogt het openstellen van de speelplaatsen de sociale controle."Hoe het praktisch in zijn werk zal gaan vanaf 2020 is dat de stad 2.000 euro kan neertellen voor het ontwerp en 3.000 euro voor de uitvoering. Wie de speelplaats volledig openstelt kan nog eens 3.000 euro krijgen en krijgt ook een beheersondersteuning van de stad voor onderhoud en het ruimen van zwerfvuil. "Er kan dus tot een cumul met een plafond van maximum 8.000 euro gegaan worden. Daarnaast kunnen we een actieve wegwijs bieden naar nog andere subsidies die kunnen aangereikt worden."(EDB - foto EDB)