Het is meteen een unicum in de geschiedenis van de prijs, want nog nooit eerder waren er drie laureaten. Alle drie de laureaten hebben hun roots aan de KU Leuven Campus Kulak in Kortrijk. Kulak-prof. Cherchye ligt aan de basis van het Kortrijkse onderzoeksteam samen met prof. De Rock - tegelijk prof aan Kulak en aan de ULB - en met zijn Leuvense collega prof. Vermeulen, die zelf ook aan de Kulak studeerde.
...

Het is meteen een unicum in de geschiedenis van de prijs, want nog nooit eerder waren er drie laureaten. Alle drie de laureaten hebben hun roots aan de KU Leuven Campus Kulak in Kortrijk. Kulak-prof. Cherchye ligt aan de basis van het Kortrijkse onderzoeksteam samen met prof. De Rock - tegelijk prof aan Kulak en aan de ULB - en met zijn Leuvense collega prof. Vermeulen, die zelf ook aan de Kulak studeerde.De drie economen, verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, ontwikkelden samen een methodologie waarmee ze de keuzes van individuele gezinsleden en de verdeling van geld en tijd binnen gezinnen op een betrouwbare manier kunnen verklaren én voorspellen. De jury prijst het onderzoek voor de belangrijke maatschappelijke relevantie: het maakt scherpe conclusies mogelijk over de impact van overheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld een hervorming van de personenbelasting of de wetgeving rond echtscheidingen, op de gezinsbeslissingen en het daarmee gepaard gaande individuele welzijn.De focus van het bekroonde onderzoek is de analyse van het keuzegedrag van individuen in gezinnen, op basis van het 'collectieve model'. Dit economische model houdt expliciet rekening met het feit dat individuen in gezinnen eigen voorkeuren hebben. De laureaten breidden dit model verder uit en ontwikkelden een methodologie waarmee de keuzes van gezinsleden en de verdeling van geld en tijd binnen gezinnen niet alleen kunnen worden verklaard, maar ook voorspeld.Vooral in die voorspellingskracht schuilt de enorme maatschappelijke bijdrage van dit onderzoek. De invloed van nieuwe beleidsmaatregelen op de verdeling van geld en tijd binnen een gezin, zoals bijvoorbeeld kinderbijslag of bepaalde belastingtarieven, kunnen op deze manier beter geëvalueerd worden. Bovendien biedt de methodologie onder meer de mogelijkheid om armoede en ongelijkheid preciezer te meten dan met de huidig gangbare methodes. Een van de belangrijkste bevindingen tot nog toe is dan ook dat er een ongelijke verdeling bestaat van geld en tijd tussen de leden van een gezin. Meer nog, in de standaard armoedecijfers wordt de armoede van vrouwen binnen een gezin systematisch onderschat."Studies rond consumentengedrag veronderstellen doorgaans dat gezinnen zich gedragen als één enkele beslissingsnemer, de zogenaamde unitaire benadering. Ook voor de invoering van nieuwe overheidsmaatregelen wordt hier te vaak van uitgegaan, terwijl een gezin complexe interacties en verschillende onderhandelingsposities tussen zijn leden kent. Het is door onze kritische blik op de unitaire benadering en onze gedrevenheid als wetenschapper om de wereld te verklaren en te veranderen dat we deze methodologie ontworpen hebben" zeggen Laurens Cherchye, Bram De Rock en Frederic Vermeulen.Kracht van deze methodologie is dat ze ook vertaalbaar is naar andere maatschappelijk bijzonder relevante domeinen. Zo kan ze bijvoorbeeld de basis vormen voor nieuwe modellen voor het analyseren en voorspellen van het productiegedrag van bedrijven in functie van de financiële beperkingen waarmee deze geconfronteerd worden.De drie laureaten richtten een tiental jaren geleden samen de onderzoeksgroep GARP (Group for the Advancement of Revealed Preference) op, bestaande uit een twintigtal onderzoekers van de KU Leuven en haar Kortrijkse Kulak-campus, en van de ULB. Ze zijn erg verheugd dat de Francqui-Prijs voor de eerste keer aan meerdere onderzoekers tegelijkertijd toegekend wordt. Het toont de kracht van hun samenwerking en hun complementaire expertises aan, een typevoorbeeld dat in academisch onderzoek het geheel meer is dan de som van de delen. "Als gewezen decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen ben ik goed vertrouwd met het werk van Laurens, Bram en Frederic, maar ook met de kracht die uitgaat van hun volgehouden samenwerking", geeft rector Luc Sels mee. "Ze vielen eerder al in de prijzen, onder meer met de Pioniersprijs van de Humane Wetenschappen. Ook in de internationale gemeenschap worden ze geroemd voor hun grote bijdrage aan de economische wetenschap. Ik ben dus niet echt verrast, maar wel erg trots. En vooral ook verheugd dat de Francqui Stichting op deze wijze de waarde van team science erkent.""De ganse Kulak-gemeenschap is ingehouden fier op dit schitterende onderzoeksteam van eigen bodem", zegt vicerector Piet Desmet. "We zetten niet alleen in op een unieke onderwijsconcept, maar zijn intussen ook uitgegroeid tot een internationaal georiënteerde onderzoekscampus die focust op een aantal speerpunten. Het team dat hier bekroond wordt is sinds lang één van onze meest performante labo's. Lang een verborgen parel gebleven."De Francqui-stichting werd in 1932 opgericht door toenmalig Amerikaans president Herbert Hoover en de Belgische diplomaat Emile Francqui. Beiden investeerden na de Eerste Wereldoorlog in wetenschapsorganisaties om het onderzoek in België te stimuleren. Elk jaar reikt de Stichting een bedrag van 250.000 euro uit, beurtelings aan een wetenschapper uit de exacte wetenschappen, de humane wetenschappen en de biologische- en medische wetenschappen.De officiële uitreiking van de Francqui-Prijs 2019 vindt plaats op 6 juni in het Paleis der Academiën. (MVM)