Met de opening van het nieuwe academiejaar van universiteit Kulak, komt het totaal aantal studenten op 't Hoge op 10.000. In het stadscentrum studeren er zo'n 4.000 aan universiteit UGent campus Kortrijk en hogeschool Howest.
...

Met de opening van het nieuwe academiejaar van universiteit Kulak, komt het totaal aantal studenten op 't Hoge op 10.000. In het stadscentrum studeren er zo'n 4.000 aan universiteit UGent campus Kortrijk en hogeschool Howest.Met 10.000 studenten op Hoog Kortrijk, is er nog meer nood aan een snelle verbinding van en naar het station. Al vele jaren dringt het Kortrijkse stadsbestuur bij De Lijn en de Vlaamse regering aan op een trambus op dat traject. "We hebben met het schepencollege maandag besloten om zelf 3 miljoen euro hiervoor vrij te maken", kondigde schepen Philippe De Coene (SP.A) aan. "We zullen die middelen inzetten om de nodige werken uit te voeren in de Doorniksewijk. Zo wordt het pad letterlijk voor de trambussen geëffend. We hopen dat de trambussen er op die manier tegen 2025 zullen rijden."Rector Luc Sels en vicerector prof. Piet Desmet van Kulak vertelden bij de opening van het academiejaar de ambities van de universiteit uit. "De school wil het belang van de doorstroming van studenten benadrukken en daarom zet KU Leuven in op vernieuwde programma's in de politieke wetenschappen, biomedische wetenschappen en de in de onderwijskunde. Onderwijskunde werd bijvoorbeeld volledig herdacht en geeft nu de mogelijkheid aan studenten om door te stromen naar een master psychologie en pedagogische wetenschappen. Daardoor is het aantal inschrijvingen voor die opleiding bijna verdubbeld."Ook breidt de Kulak uit met schakelprogramma's zoals handelswetenschappen, die al meteen kon rekenen op 20 inschrijvingen. Daarnaast worden er in Kortrijk als in Brugge voor het eerst 10 verkorte educatieve masters aangeboden. De studies rechten en handelsingenieur kregen te maken met een lichte terugval van inschrijvingen.Dit jaar gaat de KU Leuven ook een samenwerking aan met het Europacollege in Brugge. De KU Leuven rector Luc Sels ondertekent samen met de Europacollege rector Jörg Monar in de Kortrijkse schouwburg een memorandum of understanding. De ambitie is om in de toekomst meer samen te werken rond onderzoeksprojecten en onderwijsuitwisseling in de vorm van gastlessen. Deze samenwerking zal vooral interessant zijn voor de Kortrijkse campus omdat het programma politieke wetenschappen is uitgebreid. Europacollege rector Jörg Monar hield als special guest ook een toespraak op de plechtige opening van dit academiejaar.KU Leuven zet ook in op internationale samenwerkingen waarvan de universiteit van Rijsel de eerste nieuwe strategische partner is voor samenwerkingen. London is de volgende ambitie volgens vicerector prof. Piet Desmet. Het doel is de gouden driehoek te realiseren met Rijsel, London en Parijs.(Yvonne Kuiken)