Bij MyMachine krijgen kinderen uit het lager onderwijs de vraag welke droommachine zij graag zouden uitvinden. Die ideeën worden dan door hoger onderwijsstudenten, uit onder meer de richtingen industrieel product onwerp en game design, verder ontwikkeld tot een werkbaar concept. In de laatste stap worden die concept...