In april 2019 vond het jaarlijkse inspraakmoment voor Kortrijkse fuiforganisatoren 'Party-Cipatie' plaats. De aanwezige fuiforganisatoren gaven hun feedback omtrent het Kortrijkse fuifbeleid. Met deze participatieve bevraging wil de stad het stedelijk aanbod verbeteren en aanpassen aan de noden van de jeugdverenigingen. Na een duidelijke vraag worden de huurtarieven van evenementenhal...

In april 2019 vond het jaarlijkse inspraakmoment voor Kortrijkse fuiforganisatoren 'Party-Cipatie' plaats. De aanwezige fuiforganisatoren gaven hun feedback omtrent het Kortrijkse fuifbeleid. Met deze participatieve bevraging wil de stad het stedelijk aanbod verbeteren en aanpassen aan de noden van de jeugdverenigingen. Na een duidelijke vraag worden de huurtarieven van evenementenhal Depart verlaagd voor erkende jeugdinitiatieven en voor commerciële gebruikers. "Met de ervaringen van de afgelopen twee jaar, sinds de opening van Depart in september 2017, en de resultaten van de bevraging worden de huurtarieven van de evenemtenzaal bijgesteld", aldus schepen van Kinderen en Jongeren Bert Herrewyn (SP.A). "Dit geeft de organisatoren meer ruimte om te experimenteren en zorgt ervoor dat ook kleinere erkende (jeugd)initiatieven makkelijker de weg vinden naar Depart."Voor organisatoren uit het erkende verenigingsleven en commerciële huurders daalt de huurprijs voor wie de volledige zaal huurt met 400 euro. De aanpassing corrigeert de verhouding tussen de huurprijs van een halve zaal en die van een volledige zaal. Naast deze aanpassingen roept het stadsbestuur twee nieuwe tarieven in het leven: eentje die zich specifiek richt op concerten en een huurtarief voor beurzen en congressen. "Depart wordt bestempeld als een akoestische topper voor concerten", aldus schepen Herrewyn. "Om de zaal maximaal te gebruiken, willen we nog meer concerten naar Kortrijk halen. Depart heeft immers gelijkaardige troeven als de Vooruit in Gent of de AB in Brussel."Deze aanpassingen van de tarieven komen tegemoet aan de bevindingen uit de bevraging eerder dit jaar. "Uiteraard is deze prijsaanpassing slechts een stap in de verfijning van het aanbod voor erkende jeugdinitiatieven en wordt er in samenspraak met hen en andere gebruikers verder werk gemaakt van een aantrekkelijk aanbod en een sterke dienstverlening", besluit de schepen.