De onderwijscheque gaat over een financiële tussenkomst voor de kosten van het kleuter-, het lager en het secundair onderwijs. "Een 'gevulde boekentas' kost geld. Denk maar aan boeken, werkmateriaal, turngerief, maaltijden of klasuitstappen. Elke ouder én ook de gemeente wil ieder kind de beste onderwijskansen bieden. Voor kwetsbare gezinnen voorzien wij een ondersteuning via een korting op de schoolfactuur", legt schepen El...

De onderwijscheque gaat over een financiële tussenkomst voor de kosten van het kleuter-, het lager en het secundair onderwijs. "Een 'gevulde boekentas' kost geld. Denk maar aan boeken, werkmateriaal, turngerief, maaltijden of klasuitstappen. Elke ouder én ook de gemeente wil ieder kind de beste onderwijskansen bieden. Voor kwetsbare gezinnen voorzien wij een ondersteuning via een korting op de schoolfactuur", legt schepen Eliane Spincemaille (CD&V), bevoegd voor samenleving en toegankelijkheid, uit. "Het wordt geen gedoe met 'papieren bonnen' maar een rechtstreekse verrekening tussen de gemeente en de scholen", voegt ze er nog aan toe.Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden verbonden tot het verkrijgen van de cheque. "De leerling moet een inwoner van Zwevegem zijn. Bijkomend heeft de leerling zelf recht op verhoogde tegemoetkoming, of is het gezin in collectieve schuldenregeling of in budgetbeheer met schuld. Uitzonderlijk voor het schooljaar 2020-2021, in coronatijd, kunnen gezinnen die de Covid-19-toeslag via het Groeipakket (vroegere kinderbijslag, red.) krijgen, ook rekenen op deze gemeentelijke tussenkomst", aldus de schepen. Een aanvraag zal men kunnen indienen via de digitale weg bij de dienst Samenleving of bespreken bij een bezoek aan het Huis van het Kind. Bij een goedkeuring van de tussenkomst regelt dienst Samenleving verder alles met de school van het kind. Voor een kleuter is er jaarlijks een korting van 45 euro op de schoolfactuur. De korting voor een kind in de lagere school bedraagt 90 euro en voor een leerling in het secundair onderwijs 125 euro. Zwevegem trekt voor het komende schooljaar hiervoor 50.000 euro uit: de helft uit het armoedeplan, de helft uit het coronafonds.Het lokaal bestuur zal de informatie over de onderwijscheques de komende maanden verspreiden via de gemeentelijke communicatiekanalen (Infopunt, website, Facebook). Elk kind in het Zwevegems onderwijs krijgt bij het begin van het schooljaar een folder mee. Voor alle vragen kunnen ouders terecht in Huis van Kind of bij de dienst Samenleving.(GJZ)