De Negensprong, het katholieke basisonderwijs van Koekelare, telt momenteel 633 kinderen, waarvan 233 kleuters en 400 lagereschoolkinderen. In Koekelare-centrum zijn er aparte vestigingen in respectievelijk de Kerkstraat en de Ichtegemstraat, goed voor in totaal 454 jongens en meisjes, verdeeld over acht kleuterklassen en 15 basisklassen. Daarnaast is er de vestiging in Bovekerke met 111 leerlingen, opgedeeld in twee kleuterklassen en vier graadklassen van het basisonderwijs. De vierde locatie ten slotte is die van het kleinere De Mokker Koekelare met 68 kinderen, verdeeld over twee kleuterklassen, een graadklas eerste en tweede leerjaar en een klas derde leerjaar.
...