Toen de Salesianen vorig jaar in augustus Kortrijk verlieten, werd al snel duidelijk dat het klooster dat paalt aan het Don Boscocollege een bestemming binnen de Don Boscofamilie zou krijgen. "De aankondiging dat de Salesianen zouden vertrekken, sloeg bij ons in als een donderslag", aldus Tom Bekaert. "Dat had voor de Don Boscosite verstrekkende gevolgen, want de zondagmisviering in de kapel van de paters viel weg. Er was hier nog een parochievorm. Nu is er op zondag een mis bij de zusters van Don Bosco. De aanwezigheid van de Salesianen binnen de campussen zou zeker gemist worden!"
...

Toen de Salesianen vorig jaar in augustus Kortrijk verlieten, werd al snel duidelijk dat het klooster dat paalt aan het Don Boscocollege een bestemming binnen de Don Boscofamilie zou krijgen. "De aankondiging dat de Salesianen zouden vertrekken, sloeg bij ons in als een donderslag", aldus Tom Bekaert. "Dat had voor de Don Boscosite verstrekkende gevolgen, want de zondagmisviering in de kapel van de paters viel weg. Er was hier nog een parochievorm. Nu is er op zondag een mis bij de zusters van Don Bosco. De aanwezigheid van de Salesianen binnen de campussen zou zeker gemist worden!"Toen het klooster leeg kwam te staan, zag men bij Internaat Kinderland ook wel opportuniteiten. "We kampen al jaren met een grotere vraag dan wat we kunnen aanbieden. In 2000 waren hier 51 internen en we groeiden tot we er vorig jaar 86 hadden. We wilden Internaat Kinderland ook wel reorganiseren zodat er minder kamers moesten gedeeld worden", vertelt zuster Hilde Huysentruyt. Het internaat verkreeg een erfpacht voor het vroegere klooster van de Salesianen. "Het is een oud gebouw dat wel afgeleefd was, maar sterk genoeg om het te renoveren. We maken van een klooster waar op het einde nog slechts 7 mensen woonden nu een internaat voor 40 personen. Het is geen uitbreiding van Internaat Kinderland, maar een tweede autonoom internaat dat de naam Internaat Don Bosco 2.0 meekreeg, waarbij de 2.0 verwijst naar de nieuwe versie van het internaat. Het verwijst ook naar de cijfers van het startjaar 2020 én het duidt natuurlijk ook het feit dat dit ons tweede internaat is. We kregen in mei de goedkeuring om te starten maar dan moest het op 1 september kunnen. In de twee internaten samen startten dit schooljaar 92 leerlingen, waaronder 40 onder Internaat Don Bosco 2.0. De oprichtingsnorm voor een nieuw internaat omvat immers 40 leerlingen." Hilde wordt directeur van Internaat Kinderland en Tom van Internaat Don Bosco 2.0."Aangezien de renovatiewerken nog bezig zijn, moesten we tijdelijk die 40 leerlingen onderbrengen in D-Hotel, tot we hopelijk na de herfstvakantie het gebouw van het vroegere klooster in gebruik kunnen nemen", vervolgt Tom. "In D-Hotel gebruiken we een volledig blok, waar enkel leerlingen en begeleiders slapen. De leerlingen brengen er hun eigen toiletgerief en beddengoed mee en we mogen er de zaal gebruiken voor avondactiviteiten. In het weekend ontruimen we de kamers zodat ze door het hotel kunnen gebruikt worden."In het klooster bleven enkel de buitenmuren staan. Gyprocwanden werden afgebroken en de kamers werden heringedeeld. De technieken werden vernieuwd. Er komen 37 kamers met wastafel. Er zijn ook sanitaire ruimtes, een polyvalente ruimte, een bureel, een eetplaats en een keuken. De leerlingen komen er binnen via de speelplaats van het Don Boscocollege. Dit schooljaar gaan de jongens vanaf het vierde leerjaar tot eind middelbaar en de meisjes van het vijfde en zesde leerjaar naar het nieuwe internaat. Het is de bedoeling om er volgend schooljaar het middelbaar in onder te brengen, eventueel aangevuld met kinderen uit de derde graad van de lagere school. De jongere kinderen blijven in Internaat Kinderland."Zolang we de officiële goedkeuring voor het internaat niet binnen hadden, konden we de werken niet starten", aldus Tom. "We hadden wel al een prijsraming van een aannemer en konden de prijs drukken door bepaalde afbraakwerken zelf uit te voeren." Toen de lockdown begon in maart, waren er maar 13 internen meer, maar de negen personeelsleden konden niet op werkloosheid gezet worden. Tom ging 'in quarantaine' naar het klooster en begon per kostenpost de afbraakwerken zelf uit te voeren. "Ik heb er zeven dagen op zeven alles kunnen uitbreken. De lockdown duurde lang en zo hebben we bijna 90.000 euro aan kosten en drie weken aan afbraakwerken door de aannemer uitgespaard. Eind juni is de aannemer dan aan de slag gegaan. Die kon onmiddellijk starten met opbouwen. De oplevering is voorzien eind oktober."