KLJ is een atypische jeugdbeweging, aangezien ze pas vanaf 16 jaar toegankelijk is. "En dus zijn ook onze activiteiten verschillend", aldus Hanne. "De nadruk ligt op sportfeesten, fuiven, uitstappen, kaartingen en noem maar op. Al zijn er uiteraard ook verwantschappen met de jeugdbewegingen zoals KSA, Chiro en scouts. Zo gaan we bijvoorbeeld elk jaar op kamp."
...

KLJ is een atypische jeugdbeweging, aangezien ze pas vanaf 16 jaar toegankelijk is. "En dus zijn ook onze activiteiten verschillend", aldus Hanne. "De nadruk ligt op sportfeesten, fuiven, uitstappen, kaartingen en noem maar op. Al zijn er uiteraard ook verwantschappen met de jeugdbewegingen zoals KSA, Chiro en scouts. Zo gaan we bijvoorbeeld elk jaar op kamp."De Torhoutse KLJ-afdeling telt momenteel een 90-tal leden. Ze heeft haar thuis op de bovenverdieping van het lokaal op de wijk Don Bosco dat ze destijds samen met de Chirojongens van die wijk nabij de Revinzeschool gebouwd heeft. Dat lokaal werd in februari 2007 in gebruik genomen.De negentigste verjaardag wordt op zaterdag 20 juli gevierd met een Smoefeltoer die op de eerste plaats voor landbouwtractors bestemd is, maar ook met oldtimers, gewone auto's en zelfs fietsen verreden kan worden. "Het traject is een dikke 30 kilometer lang", legt Hanne uit. "De start en aankomst hebben in de loods van Glenn Pattyn in de Edewallestraat 14 plaats. We beperken het aantal deelnemers tot 350. Momenteel zijn er hoofdzakelijk mensen met een tractor ingeschreven. Volwassenen betalen 16 euro, kinderen tot 12 jaar maar 12 euro. De vrije start is tussen 16.30 en 18.30 uur voorzien. Er wordt niet, zoals bij een tractorwijding, in een lange sliert gereden. Dat is organisatorisch en verkeerstechnisch niet haalbaar. Onderweg zijn er diverse stopplaatsen met telkens een lekkernij. We zorgen voor een aperitief, een hapje, soep, frietjes met een versnapering, een hoeveburger en een ijsje van ijsboerderij 't Moereveld. De kaarten zijn verkrijgbaar bij alle bestuursleden en kunnen ook gekocht worden door mij een berichtje te sturen via 0479 78 90 50. We hopen uiteraard op een fantastische, sfeervolle avond."Hopelijk zijn de KLJ'ers tegen 's anderendaags uitgeslapen, want op zondag 21 juli - toevallig de nationale feestdag - worden de festiviteiten om 11 uur voortgezet met een academische zitting in de loods van Glenn Pattyn. "We maken er geen stijve en saaie bedoening van", verzekert Hanne. "Het wordt een plechtigheid met dansen, zingen en zelfs het bouwen van een menselijke piramide. Schepen van Jeugd Lieselotte Denolf, schepen van Landbouw Hans Blomme en ikzelf zullen het woord voeren. Hans doet dat in naam van drie generaties: wijlen zijn vader Wilfried is in KLJ actief geweest, Hans zelf ook en zijn zoon Jochim eveneens. Na de zitting biedt de stad een receptie aan en vervolgens serveren we een walking dinner, zij het enkel voor de genodigden. We verwelkomen op dat etentje alle bestuursleden uit de voorbije 90 jaar en alle gewone leden uit de laatste tien jaar. We kunnen niet anders dan ergens een grens te trekken. Anders zou het niet haalbaar zijn. Ons bestuur is weliswaar dynamisch, maar we willen ons niet vergalopperen."De activiteiten van KLJ Torhout hebben in principe om de twee weken plaats, meestal op vrijdagavond. "De leden komen almaar minder uit landbouwmiddens", zegt Hanne. "De boerenzonen en -dochters zijn nog goed voor 10 à 15 procent van het geheel. Ik ben aan mijn vijfde jaar als hoofdleidster bezig. Daarna is het welletjes geweest. Begin 2020 wil ik de fakkel doorgeven."De prille start van de Torhoutse KLJ had in het werkjaar 1928-1929 plaats. Toen werd een afdeling van de Boeren Jeugd Bond (BJB) opgericht met de bedoeling de zonen uit de land- en tuinbouwgezinnen vorming en ontspanning te bieden. Tegelijkertijd konden de meisjes - volledig gescheiden van de jongensgroep - toetreden tot de aanverwante VBJB. In 1965 veranderde de naam in Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ) en werd de werking gemengd.De Torhoutse BJB werd opgericht door Alfons De Nolf. Die was op dat moment 18. Later zou hij volksvertegenwoordiger en senator worden. Hij was de grootvader van de huidige schepen van Jeugd Lieselotte Denolf - hoewel haar familienaam aaneengeschreven wordt. De VBJB-pioniers waren Gabriëlle Dewulf en Zoë Pollet. Vanaf 1957 was Marie-Louise Riemaeker (nu 75) veertien jaar in de meisjesgroep actief.Na Alfons De Nolf nam Georges Fiems de functie van BJB-hoofdleider over. Georges, gestorven in november 2016, is 99 geworden. Hij heeft de jeugdbeweging onder andere doorheen de Tweede Wereldoorlog geloodst. De verdwenen theaterzaal Kino Tor in de Beerstraat was toen door de Duitsers bezet, maar toch mochten de BJB'ers er af en toe toneelspelen. In die periode stuurden ze ook pakketjes graan op naar stadsgenoten die verplicht werden om in Duitsland hard labeur te verrichten.Na Georges, die in 1946 trouwde en met de BJB stopte, werden respectievelijk Roger Vandenbussche, André Jaques en Willy Kerkhove hoofdleider. Willy, op 13 juli 90 jaar, stond van 1948 tot 1958 aan het roer. Onder zijn leiding steeg het aantal leden van 40 naar 140. Hij kreeg veel steun van leiders zoals Wilfried Blomme (de overleden vader van schepen Hans Blomme) en André Denoo (ook 90 intussen). Befaamd in die periode waren de Zomerfeesten op de vroegere paardenmarkt, waar zich nu het stedelijke sportstadion Benny Vansteelant bevindt. De BJB-afdelingen uit de regio bekampten elkaar daar in onder andere atletiek, vendelzwaaien en touwtrekken.Na Willy werd eregedeputeerde Gerard Naeyaert (nu 82) hoofdleider. Ook Jef Blomme (eind jaren zestig), Luc Decock (1970-1980) en Luc Demeulenaere (1980-1985) gaven als hoofdleider de werking vorm. Intussen waren BJB en VBJB tot het gemengde KLJ samengesmolten.Recenter heeft Bart Demeulenaere (bijna 47) veel voor KLJ betekend, tevens als volwassen begeleider samen met zijn vrouw Roos Meulemeester. Onder zijn impuls werden de plannen gesmeed voor het lokaal dat hoofdzakelijk in 2006 gebouwd werd met de begin 2005 opgerichte vzw Jeugdwerking Don Bosco als bouwheer.