"Door een grote instroom van nieuwe peuters zullen we vanaf de krokusvakantie voor het eerst met twee peuterklassen zitten. We houden er nog steeds aan kleine groepjes te maken, zeker voor onze jongste peuters. Er stromen dit schooljaar een 30-tal nieuwe peuters in. We zullen zes klassen kleuterklassen en negen klassen lager hebben, samen goed voor 15 klassen", aldus Wouter Ballyn, directeur van GBS De Zonnebloem. "We starten in september met 70 kleuters en 152 kinderen in het lager. Dat zijn in totaal 222 kinderen, een vijftal procent meer dan begin vorig schooljaar. De school is de laatste zes jaar bijna verdubbeld in aantal leerlingen. Jammer genoeg laat het bestek even op zich wachten om verder te kunnen gaan met de ...