"Door een grote instroom van nieuwe peuters zullen we vanaf de krokusvakantie voor het eerst met twee peuterklassen zitten. We houden er nog steeds aan kleine groepjes te maken, zeker voor onze jongste peuters. Er stromen dit schooljaar een 30-tal nieuwe peuters in. We zullen zes klassen kleuterklassen en negen klassen lager hebben, samen goed voor 15 klassen", aldus Wouter Ballyn, directeur van GBS De Zonnebloem. "We starten in september met 70 kleuters en 152 kinderen in het lager. Dat zijn in totaal 222 kinderen, een vijftal procent meer dan begin vorig schooljaar. De school is de laatste zes jaar bijna verdubbeld in aantal leerlingen. Jammer genoeg laat het bestek even op zich wachten om verder te kunnen gaan met de ...

"Door een grote instroom van nieuwe peuters zullen we vanaf de krokusvakantie voor het eerst met twee peuterklassen zitten. We houden er nog steeds aan kleine groepjes te maken, zeker voor onze jongste peuters. Er stromen dit schooljaar een 30-tal nieuwe peuters in. We zullen zes klassen kleuterklassen en negen klassen lager hebben, samen goed voor 15 klassen", aldus Wouter Ballyn, directeur van GBS De Zonnebloem. "We starten in september met 70 kleuters en 152 kinderen in het lager. Dat zijn in totaal 222 kinderen, een vijftal procent meer dan begin vorig schooljaar. De school is de laatste zes jaar bijna verdubbeld in aantal leerlingen. Jammer genoeg laat het bestek even op zich wachten om verder te kunnen gaan met de nieuwbouwplannen. Door de jaarlijkse uitbreiding zijn nieuwe klassen meer dan nodig.""Na het proefproject van vorig jaar gaan we door met ons uurtje 'taalbad Frans' voor het vijfde en zesde leerjaar. Wekelijks krijgen de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar een uurtje Frans. Zo goed als mogelijk moeten de kinderen in het Frans communiceren. We boeken hier heel goede resultaten mee en gaan hier dit schooljaar mee door."Totaal nieuw dit jaar zijn de yogalessen. Wekelijks krijgen de kleuters een half uurtje kleuteryoga van gediplomeerd yogaleerkracht Stephanie Demuynck (25). "Sommige kinderen worden meegesleurd in het jachtig leven van de volwassenen. Hierdoor worden ze soms onrustig en overactief of keren ze zich stilletjes naar binnen toe. Yoga helpt om gedachten onder controle te houden en onnodige lichaamsspanningen los te laten. Het belangrijkste bij kleuteryoga is dat ze het leuk vinden en dat ze bezig zijn met zichzelf, hun lichaam, zelfontwikkeling en hun omgeving", vervolgt de directeur. "Ze leren niet alleen zichzelf ontspannen en concentreren, maar ook hun gevoelens te herkennen. Hierdoor groeit hun eigenwaarde, zelfvertrouwen en creativiteit en blijft de originaliteit van elk kind bewaard. Het gaat om plezier zonder dat er sprake is van competitie. De kinderen mogen zelf hun eigen grenzen bepalen. Kinderen hoeven hiervoor geen bepaalde problemen te hebben, het is goed voor elk kind. Het kan echter wel een positief effect hebben op kinderen die kampen met concentratieproblemen, slecht slapen, overactieve kinderen of heel bedeesde kinderen. Dit kan later ook nog uitgebreid worden naar de leerlingen van het lager."In GBS De Regenboog in Geluveld kijken ze vol verlangen uit naar de nieuwbouw. "Ons leerlingenaantal is ongeveer hetzelfde gebleven. We zitten wel met een groot aantal kleuters in de tweede kleuterklas. Daardoor moesten we een extra klas inrichten. Dit schooljaar hebben we dus vijf kleuterklassen", weet directrice Nele Dael te melden. "Via de ICT en hoekenwerk willen we ons focussen op het leren programmeren, dit al vanaf de kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. Het leren programmeren gebeurt niet enkel via de computer, maar ook via spel.""Door allerlei omstandigheden - zwangerschap, ziekteverlof en dergelijke - starten we het schooljaar met een aantal nieuwe leerkrachten. Het was dan ook wat puzzelwerk om alle opdrachten ingevuld te krijgen. Toevallig werken wij dit schooljaar rond het thema 'ook jij bent een stukje van onze puzzel'. We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die onze leerlingen willen begeleiden tijdens een fietstocht naar een of andere schoolactiviteit. Ook zoeken wij nog gemachtigde opzichter die maximum een keer per week de kinderen 's morgens begeleiden tijdens het oversteken van de drukke Menenstraat." Bijzonder feit is ook dat er naast directrice Nele Dael een tweede Nele Dael als kleuterjuf aan de slag gaat. (NVZ)