De open buitenruimte is geïntegreerd in de volledige klaswerking en beslaat de helft van h...

De open buitenruimte is geïntegreerd in de volledige klaswerking en beslaat de helft van hun klaslokaal. Les krijgen in open lucht zal zowel voor de juf als de peuters van De Kleine Boomgaard een alledaags gegeven worden die kadert in de visie van de school. De ouderraad en het schoolteam van De Boomgaard stelden alles in het werk om tegen een september de tuin in te richten en te omheinen. Nu nog hopen op een schooljaar met veel mooi weer ... (NSK)