De ouders van kinderen die ingeschreven zijn in de buitenschoolse kinderopvang (BKO) Het Buitenbeentje van Langemark kregen dinsdag een e-mail van coördinator Delfien Denorme om hen te informeren over de maatregel. "Al een drietal jaar worden we geconfronteerd met klachten over geluidsoverlast uit de buurt", zegt Delfien Denorme. "Spelende kinderen tijdens de dag zijn per definitie geen geluidsoverlast en ook niet hinderlijk voor de openbare rust volgens het politiereglement. Deze visie volgt het Buitenbeentje dan ook, alsook het recht op spelen van een kind."
...

De ouders van kinderen die ingeschreven zijn in de buitenschoolse kinderopvang (BKO) Het Buitenbeentje van Langemark kregen dinsdag een e-mail van coördinator Delfien Denorme om hen te informeren over de maatregel. "Al een drietal jaar worden we geconfronteerd met klachten over geluidsoverlast uit de buurt", zegt Delfien Denorme. "Spelende kinderen tijdens de dag zijn per definitie geen geluidsoverlast en ook niet hinderlijk voor de openbare rust volgens het politiereglement. Deze visie volgt het Buitenbeentje dan ook, alsook het recht op spelen van een kind.""Echter, een goede verstandhouding met de buurt is evenzeer van belang voor de opvang", vervolgt Delfien. "Het gezegde 'beter een goede buur, dan een verre vriend' gaat ook hier op. Daarom kunnen en willen we de klachten niet zomaar naast ons neerleggen. We kijken welke structurele maatregelen we kunnen nemen, maar dat kost tijd. Om de buren tegemoet te komen en in afwachting van een oplossing, werd afgesproken om tot 8 uur niet buiten te spelen. Ideaal is deze oplossing niet, het is wel een voorlopig compromis om verder kwalitatieve opvang te bieden in verstandhouding met de buurt.""We zullen een geluidsmeting laten uitvoeren en kijken welke structurele maatregelen we kunnen nemen. Dat kan gaan om een aarden wal of een geluidsmuur, maar de vraag is of die pistes wel effect hebben", vervolgt Delfien Denorme. "Ondertussen staat de zomer voor de deur en ik zou niet graag hebben dat we de werking zouden moeten onderbreken. Onze betrachting is om de BKO daar te houden en de kindjes wel zo veel mogelijk laten buiten spelen, maar dan in goeie verstandhouding met de buurt. Als het warm weer is het echter niet evident om de kinderen binnen te houden, maar de buren dreigen ermee om naar de rechter te stappen.""In het verleden kwam het in andere gemeenten, onder meer in Asse en Lauwe, tot een rechtszaak waarbij er effectief maatregelen werden opgelegd door de rechter, zoals twee uur stilte tussen de middag in de zomer, en dat willen we absoluut vermijden. Als er uiteindelijk een rechtszaak van komt en we winnen het, blijft de relatie wel verzuurd en dat is ook niet de bedoeling. Het enige wat we kunnen doen, is bemiddelen. Ik heb ook wel begrip voor de buren. De laatste jaren is de BKO veel gegroeid en ondertussen gaat het om zestig kinderen. Dat is niet niks. Bovendien is Langemark de enige BKO in de gemeente die heel de zomer open blijft. Voor de begeleiders is het niet gemakkelijk, omdat ze constant op hun hoede moeten zijn om niet te veel lawaai te maken."We klopten aan bij de dichtste buren Roland Fieuw en Myriam Zutterman. Zij bevestigen dat ze een van de klagende buren zijn, maar willen niet de boeman zijn in het verhaal. "Het is een moeilijk verhaal", vertelt Myriam. "We hebben niets tegen spelende kinderen en ook met de begeleiders van de kinderopvang hebben we geen probleem. Het is er heel mooi en proper. Maar voor ons is het niet te doen. Het gaat niet om één of twee kinderen, maar om wel veertig à vijftig die iedere dag van 's morgens vroeg zitten te tieren en te roepen. Dat is normaal. Kinderen moeten zich kunnen uitleven. Alleen zijn wij van mening dat de BKO op de verkeerde plaats is ingeplant, zonder overleg met de buurtbewoners. Het oude rusthuis in de Zonnebekestraat zou veel beter geweest zijn. Niet alleen is het dichter bij de Vrije Basisschool, maar voor de bejaarden zou het ook wat leven in de brouwerij brengen."OCMW-voorzitter Maddy Bouden (CD&V) denkt er echter niet aan om de BKO te verhuizen. "De BKO is er al van 2000 en het nieuwe gebouw al meer dan zes jaar. Het is inderdaad zo dat de capaciteit sindsdien opgetrokken is tot zestig kinderen, maar een verhuis is zeker niet aan de orde. Het gebouw is te recent om leeg te laten staan. We proberen de buren tegemoet te komen met deze maatregel en in de zomer zullen we proberen de kinderen in groepjes buiten te laten spelen zodat ze niet allemaal tegelijk buiten zijn."