Schepen Hilde Stragier (Gemeentebelangen) wees erop dat het reglement in zeven jaar niet veranderd werd. "We hebben uitvoerig overleg gepleegd met alle betrokkenen. Er komen geen wijzigingen in de uren, maar wel in de prijzen. Daarbij hebben we ook gekeken naar de tarieven van de omliggende gemeenten. Het tarief van 0,75 euro per half uur gaat naar 0,55 euro per begonnen kwartier...