Gedurende tien lesvoormiddagen staken de kinderen samen met meester Mathias de handen uit de mouwen op de boerderij. Gehuld in rode overall en beschermende laarzen hielpen ze mee bij de dagelijkse activiteiten op de boerderij. Dieren voederen, stallen uitmesten, maar ook het berekenen van omtrek en oppervlakte v...

Gedurende tien lesvoormiddagen staken de kinderen samen met meester Mathias de handen uit de mouwen op de boerderij. Gehuld in rode overall en beschermende laarzen hielpen ze mee bij de dagelijkse activiteiten op de boerderij. Dieren voederen, stallen uitmesten, maar ook het berekenen van omtrek en oppervlakte van de zelf aan te leggen en te onderhouden moestuin kwamen daarbij aan bod. De kinderen ontdekten doorheen de activiteiten hun talenten en werden aangezet om samen te werken. De vele buitenactiviteiten zorgden er trouwens niet alleen voor dat de kinderen en leerkracht elkaar op een andere manier leerden kennen, maar ook dat ze zichzelf beter leerden kennen.Om de activiteiten op de boerderij optimaal te laten aansluiten met het te verwerken lessenpakket van rekenen, techniek en wereldoriëntatie werden de activiteiten steeds vooraf vastgelegd in samenspraak met de landbouwer. Dat nam echter niet weg dat het leven op de boerderij altijd vol verrassingen kon zitten en men niet alles kon plannen. Op die manier hadden de kinderen dan ook tot twee keer toe het geluk getuige te mogen zijn van de geboorte van een kalfje.Het project School@Platteland kent zijn oorsprong in Nederland, waar men al eerder dergelijke buitenactiviteiten koppelde aan leerelementen om zo de persoonlijke en sociale ontwikkeling te stimuleren. Het project was een gezamenlijk initiatief van Hogeschool Vives, de dienst educatie en verbreding van het onderzoekscentrum voor land- en tuinbouw Inagro en de dienst plattelandsontwikkeling van de provincie West-Vlaanderen. (WME)