Kinderen en jongeren die opgenomen worden in De Korbeel krijgen binnen het therapieschema ook onderwijs aangeboden. "In het verleden kregen we daarvoor een bedrag via een subsidieenveloppe vanuit het ministerie van Onderwijs. Maar dat bedrag was echt niet voldoende", duidt onderwijscoördinator Kaat Debruyne. "De enige mogelijkheid om meer middelen te krijgen was het oprichten van een type 5-school, oftewel een ziek...